Tilbage til support

Spærring af kort og reklamation

Her har vi samlet alt du har brug for at vide om kortsikkerhed og reklamationer.

Svar på oftest stillede spørgsmål

 • Hvorfor skal jeg kontakte forretningen?

  Vi anbefaler, at du først forsøger at løse problemet direkte med forretningen. Får du ikke hjælp af forretningen, kan du reklamere til os så hurtigt som muligt, hvis du er privatperson og har betalt med dit kreditkort.

  Er du firmakunde, kan du også reklamere til os, så vil vi forsøge at hjælpe dig.

  Reklamationen skal indeholde dokumentation på den dialog, som du har haft med forretningen. Vi anbefaler derfor at al kommunikation med dem sker skriftligt. Vedhæft al dokumentation som styrker din sag fx e-mails, kvittering, leveringsbekræftelse, returkvittering m.m.

 • Hvordan spærrer jeg mit kort?

  Hvis du har tabt eller fået stjålet dit Eurocard, skal du altid spærre kortet så hurtigt som muligt.

  Har du et NemID, kan du selv spærre kortet ved at logge ind på Mit kort.

  Du kan også spærre et tabt kort ved at ringe til tlf. 70 301 201 (fra udlandet tlf. + 45 70 301 201) – åbent døgnet rundt.

  Husk, at du altid skal lave en politianmeldelse ved tab af kortet. Hvis kortet er mistet i udlandet, skal du forsøge at lave politianmeldelsen på stedet. Hvis det ikke er muligt kontakt det danske politi hurtigst muligt efter hjemkomst.

  Hvis du opdager uautoriserede køb eller kontanthævninger på dit kort, skal du lave en reklamation.

 • Hvornår skal jeg spærre kortet?

  Hvis der er sket uautoriserede transaktioner på dit kort, eller hvis dit kort er blevet stjålet, skal du altid spærre det hurtigst muligt, efter at du har opdaget det, for på den måde at forhindre yderligere uautoriserede transaktioner.

  Kortet kan spærres 24 timer i døgnet på telefon +45 70 301 201.

 • Jeg genkender ikke et salgssted på min faktura, men genkender beløbet – hvordan kan det gå til?

  Vi er kun formidler af betalinger, og vi behandler tredjepartsoplysninger, som vi modtager fra salgsstedets bank.

  Vi har tillid til, at de givne oplysninger er korrekte, men det sker, at butikker videreformidler betalinger under et andet navn end det, der står på butiksfacaden eller hjemmesiden. Navn og sted på salgsstedet kan også have noget med ejerforholdene at gøre og kan derfor variere.

 • Hvornår skal jeg foretage en politianmeldelse?

  Kriminelle aktiviteter bør altid anmeldes til politiet. Hvis du har fået stjålet dit kort, eller hvis der er sket uautoriserede transaktioner på kortet, skal det anmeldes til politiet.

 • Skal jeg betale for et reklameret beløb?

  Du kan godt fratrække et reklameret beløb fra din betaling, men før du gør det, skal du kontakte vores kundeservice.

 • Jeg har brug for en kopi af en kvittering – kan I hjælpe mig?

  Vi kan ikke hjælpe dig med kopier af kvitteringer. Vi er kun en betalingsformidler, og al kommunikation med salgsstederne sker elektronisk. Salgsstedet er underlagt regnskabslovgivningen og har pligt til at gemme betalingsbilag. Du skal derfor henvende dig til butikken, hvis du vil have en kopi af en kvittering.

 • Jeg har købt en vare, der er en kopi, defekt eller ikke som forventet. Hvad gør jeg?

  Mange gange løser sagen sig ved dialog med forretningen, du skal derfor starte med at kontakte forretningen og forsøge at løse problemet. Får du ikke hjælp af forretning, er du privatperson og har du betalt med dit kreditkort, skal du udfylde og indsende en reklamation, her.

  Er du firmakunde kan du også reklamere til os, så vil vi forsøge at hjælpe dig.

  For at vi kan hjælpe dig skal det af reklamationen fremgå, at du har kontaktet forretningen, derfor anbefaler vi at kommunikationen med forretningen sker skriftligt. Vedhæft al dokumentation som styrker din sag som fx e-mail, kvittering, leveringsbekræftelse og returkvittering.

 • Jeg har foretaget en reklamation, men senere opdaget at købet alligevel var korrekt – hvad skal jeg gøre?

  Informer os hurtigst muligt via de kontaktoplysninger, du fik i autosvaret i forbindelse med reklamationssagen.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke modtager den vare, som jeg har bestilt?

  Før du reklamerer, skal du kontakte forretningen og spørge hvorfor din vare ikke er blevet leveret. Hvis forretningen ikke kan hjælpe dig, har du som privatperson med kreditkort mulighed for at reklamere til os.

  Er du firmakunde kan du også reklamere, så vil vi forsøge at hjælpe dig.

  Hvis du har fået oplyst en leveringsdato, skal du vente til den dato er overskredet før du reklamere. Hvis du ikke har fået oplyst en leveringsdato, kan vi først hjælpe dig 30 dage efter købsdatoen.

  For at vi kan hjælpe dig, skal det fremgå af reklamationen, at du har haft kontaktet forretningen. Vi anbefaler derfor at al kommunikation med forretningen sker skriftligt. Vedlæg al den dokumentation du har som styrer din sag fx ordrebekræftelsen.

 • Hvilke regler gælder, hvis et flyselskab går konkurs?

  Hvis et flyselskab er begæret konkurs, og du har booket og betalt en rejse med dit kort, skal du først kontakte flyselskabet eller dit rejsebureau for at få flere oplysninger.

  Er du privatperson, og har du betalt med dit kreditkort, kan du reklamere over købet. Efter en vurdering kan du evt. have krav på en erstatning.

  Er du firmakunde kan du også reklamere over købet, så vil vi forsøge at hjælpe dig. En eventuel erstatning gælder kun den del af rejsen, der ikke kunne benyttes, og kun den del af rejsen, der vedrører det selskab, som er begæret konkurs.

  Hvis du har købt rejsen gennem et rejsebureau, gives der ikke kompensation for reservationsgebyr eller andre gebyrer til rejsebureauet. Reklamationsretten gælder ikke tilslutningsfly, transfer til og fra lufthavnen, hotellet eller lignende. Kortets rejseforsikring dækker ikke udgifter forårsaget af flyselskabets konkurs.

  Du kan ikke foretage reklamation eller få kompensation for en rejse, hvis en tilsvarende kompensation er blevet udbetalt andetsteds.

  Når du reklamerer over et køb, skal du vedhæfte dokumenter, der viser, at flyselskabet er begæret konkurs, og at du har forsøgt at kontakte det eller det rejsebureau, du har booket igennem. Vedhæft også det svar, du har fået fra dem. Du skal også vedhæfte en reservationsbekræftelse eller en flybillet med angivelse af rejsedato, reservationsnummer/billetnummer, passagerens navn og prisen på billetten.

  Husk, at hvis din reklamation kun gælder en del af rejsen, fx hjemrejsen, eller hvis en del af rejsen er booket hos et andet selskab, skal prisen for den del, du ønsker at reklamere for, fremgå.

  Det er vigtigt, at vi får et så komplet grundlag som muligt for at lette og fremskynde behandlingen af din sag.

 • Jeg er blevet opkrævet fra iTunes, Google eller PlayStation

  Ved transaktioner inden for kategorien spil, skal du først kontakte forretningen. Det skal du gøre uanset, om du har en konto hos dem eller ej, idet vores reklamation styrkes af den information, som forretningen giver. Da det udelukkende dig, som kortindehaver, der kan efterspørge denne information, skal du selv kontakte dem.

  Får du ikke hjælp af forretningen, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du skal reklamere, anbefaler vi, at du vedlægger en kopi af forretningens skriftlige svar.

 • Jeg har indgået en tradingaftale – hvad skal jeg gøre?

  Når det gælder trading, har vi som betalingsformidler desværre ikke mulighed for at hjælpe. Du skal derfor kontakte salgsstedet direkte. Vi anbefaler dig at få juridisk bistand til at skabe klarhed over den aftale, du har indgået, og få information til, hvordan du videre skal agere.

 • Jeg har hver måned tilbagevendende transaktioner, som jeg ikke genkender – hvad kan det være?

  Gentagne månedlige transaktioner er som oftest et abonnement. Drejer det sig om et abonnement, du ikke kender til, kan du have accepteret et kampagnetilbud eller deltaget i en konkurrence om gavekort, mobiltelefoner eller en prøveperiode for et produkt, hvor man fx kun skal betale for portoen.

  Ved at have accepteret tilbuddet eller deltaget i konkurrencen har du som oftest også godkendt et midlertidigt abonnement og salgsstedets betingelser.

  Vi beder dig om først at kontakte salgsstedet. Hvis du ikke har mulighed for at komme i kontakt med salgsstedet, bør kortet spærres for at forhindre yderligere hævninger.

  Kortet kan spærres 24 timer i døgnet på telefon +45 70 301 201.

  Du finder information og vejledning vedrørende de ovennævnte typer abonnementer hos Forbrugerstyrelsen og hos Forbruger Europa.

 • Biludlejningsfirmaet har opkrævet et ekstra beløb – hvad skal jeg gøre?

  Hvis årsagen til reklamationen er, at biludlejningsfirmaet har opkrævet et ekstra beløb, beder vi dig i første omgang om at forsøge at løse dette ved at kontakte biludlejningsfirmaet direkte. Bemærk venligst, at biludlejningsfirmaer har ret til efterfølgende at foretage opkrævninger for parkeringsbøder, vejafgifter etc. Ofte håndteres disse ekstra opkrævninger af et andet firma med et andet navn end det firma, du oprindeligt lejede hos.

  Hvis du ikke får hjælp fra biludlejningsfirmaet, kan du foretage reklamationen hos os. I din reklamation skal det fremgå, hvem du kontaktede, tidspunktet, hvordan kontakten blev foretaget, og hvad resultatet blev. Vedhæft al dokumentation, der styrker din sag, som fx e-mails og kontrakten.

Reklamation

 • Noget gik galt ved mit køb eller min kontanthævning

  Hvis du fx er blevet fejldebiteret eller ikke har modtaget den vare/service, som du har betalt for med dit kort, skal du først forsøge at løse dette med forretningsstedet. Får du ikke hjælp fra forretningsstedet, er du velkommen til at indgive en reklamation. Efter behandling af reklamationen kan du have ret til en vis erstatning.

  Vedhæft al dokumentation som du har i form af kvittering, ordre- og leveringsbekræftelse samt den skriftlige kommunikation du har haft med forretningsstedet.

  Til dig, der har betalt en vare eller service med kortet, og som ikke er blevet leveret på grund af Covid-19
  Start altid med at kontakte forretningsstedet og stil dine erstatningskrav til dem, da det er forretningsstedet, der primært skal kompensere for den manglende vare/service.

  Hvis forretningsstedet informerer dig om, at de vil tilbagebetale dig beløbet, skal du væbne dig med tålmodighed, da det tager længere tid nu end normalt.

  Hvis forretningsstedets erstatningstilbud er en voucher, som du ikke ønsker, skal du meddele dem, at du takker nej til tilbuddet, og at du ønsker at få beløbet tilbagebetalt.

  Hvis du trods gentagne forsøg ikke får erstatning, har du mulighed for at indgive en reklamation.

  Reklamationen skal indeholde:

  • Bookingbekræftelse på hvilken type vare/service du har købt, dato, beløb samt betingelser for købet.
  • Kopi at hele korrespondancen mellem dig og forretningsstedet, hvor dato og afsender tydeligt fremgår.
  • Årsag til annuleringen. Hvem annullerede - dig eller arrangøren?
  • Vedhæft en kopi af annulleringsbekræftelsen fra forretningsstedet med angivelse af dato for den lovede refusion.

  Reklamer over ukorrekte køb eller kontanthævninger

 • Mit kort er tabt eller blevet stjålet

  Omhandler din reklamation køb eller kontanthævninger på et stjålet eller et tabt kort, skal du spærre kortet med det samme, hvis det ikke allerede er gjort. Du skal også foretage en politianmeldelse og vedhæfte en kopi i din reklamation.

  Når du har indsendt din reklamation, får du inden for 10-15 minutter en bekræftelsesmail med et ID-nummer. Det er vigtigt, at du gemmer ID-nummeret, hvis du igen får brug for at kontakte os.

  Reklamer over transaktioner på eller tabt eller stjålet kort

 • Køb eller kontanthævninger der ikke er foretaget af mig

  Har du opdaget uautoriserede køb eller kontanthævninger, skal du hurtigst muligt spærre kortet, så der ikke kan foretages flere transaktioner. Husk også at melde de uautoriserede køb til politiet.

  Når du har indsendt din reklamation, får du inden for 10-15 minutter en bekræftelsesmail med et ID-nummer. Det er vigtigt, at du gemmer ID-nummeret, hvis du igen får brug for at kontakte os.

  Reklamer over uautoriserede køb eller kontanthævninger

Kortsikkerhed

 • Hvad skal jeg være opmærksom på med hensyn til kortsikkerhed?

  Her følger en række sikkerhedstips:

  • Behandl dit kort som den værdigenstand, det er.
  • Vær ekstra opmærksom, hvis nogen forsøger at fange din opmærksomhed i en butik eller ved en kontantautomat.
  • Del aldrig din pin-kode med andre.
  • Kontroller altid beløbet, inden du godkender et køb. Når du indtaster din pin-kode, godkender du samtidig beløbet.
  • Når du får din faktura - kontroller at beløbene stemmer med dine kvitteringer..

  Taber du dit kort, så spær det omgående! Du kan spærre kortet døgnet rundt på +45-70 301 201.

 • Hvordan arbejder Eurocard med sikkerhed?

  Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg, når du anvender dit kort. Hver dag foretages millioner af korttransaktioner i butikker og på nettet. Alligevel er det meget sjældent, at noget går galt eller en kunde bliver bedraget.

  Men skulle uheldet være ude, er du som kunde hos Eurocard altid beskyttet mod økonomiske tab – så længe du ikke har været direkte uagtsom i brugen af dit kort.

  Vi arbejder kontinuerligt med at opretholde sikkerheden. Dette gør vi via 24-timers overvågning af transaktioner, som vi betragter som mistænkelige. Vi har solid erfaring og gode rutiner med at håndtere eventuel mistanke om kortbedragerier, og vi handler hurtigt for at minimere skaderne.

 • Hvad er skimming?

  Skimming betyder, at bedragere kopierer den information, som findes i dit korts magnetstribe og med denne information skaber et falsk kort. Din kode kan opfanges med skjulte kameraer nær ved betalingsterminaler eller kontantautomater. Vi opfordrer på det kraftigste til, at du altid holder hånden over knapperne, når du indtaster din kode.

  Hvor kun betalingschip anvendes, dvs. hvor kun halvdelen af kortet stikkes ind i betalingsterminalen, kan magnetstriben ikke aflæses og kopieres – og dermed er der ingen risiko for skimming.

 • Kan jeg spærre for udenlandske køb på mit kort?

  Vi stræber efter at give vores kunder så sikre og enkle løsninger som muligt. I dag tilbyder vi ikke denne mulighed, men vi følger udviklingen tæt. Som kunde hos Eurocard er du dog altid beskyttet mod økonomiske tab – så længe du ikke har handlet direkte uagtsomt med dit kort.

 • Hvad er phising?

  Phising betyder, at bedragere forsøger at få fat i følsom information via telefon eller e-mails. Det sker oftest ved, at du som kunde bliver bedt om at opgive dit kortnummer og din kode. Vi opfordrer på det kraftigste til, at du aldrig deler denne type information med uvedkommende.

  Bemærk, at Eurocard ikke beder om følsomme oplysninger som kortnummer eller koder via telefon eller e-mail.

 • Hvad er Mastercard Identity Check?

  Mastercard Identity Check er en global sikkerhedsstandard, som mange netbutikker er tilknyttet. Det betyder, at du skal bekræfte dit netkøb med NemID eller med en engangskode, som du modtager via sms.

  Hvis du ikke allerede har NemID, kan du få det ved at kontakte din bank, ved personlig henvendelse på dit lokale borgerservicecenter eller på nemid.nu. Mere information om NemID finder du på nemid.nu.

  Log ind på Mit Eurocard og kontroller at du har det rigtige mobilnummer registreret hos os.

 • Hvad er en CVC- eller CVC-kode?

  CVC-koden er er den trecifrede kode til højre for underskriftsfeltet på bagsiden af dit kort. Koden skal ofte oplyses som en ekstra sikkerhed ved betaling på nettet.

 • Hvorfor skal jeg anvende NemID?

  Af sikkerhedsmæssige årsager skal vores kunder legitimere sig med NemID.

 • Hvorfor modtager jeg en sms fra jer, når jeg ikke har handlet på nettet?

  Det kan enten dreje sig om et netkøb, som du allerede har foretaget, og hvor forretningsstedet bagefter prøver at trække beløbet, eller det kan være et svindelforsøg på at bruge dit kort. Kontakt kundeservice, så hjælper de dig.

Support

Kontakt Eurocard

Fandt du ikke, hvad du søgte? Tøv ikke med at ringe eller send en e-mail til os, så hjælper vi dig.

Eurocard

Med Eurocard-appen får du fuld kontrol over dine køb og kvitteringer. I appen kan du se saldo, transaktioner og fakturaer. Her findes en række funktioner for lettere håndtering af dine udlæg. Du kan fx scanne med appen og dermed slippe for at holde styr på papirkvitteringer.

Download appen her:

app-store.png google-play.png