Alle rejseomkostninger samles på én faktura, hvilket resulterer i mindre administration og færre fakturaer