Det koster ikke noget at få tilgang til Vattax via udlægshåndteringsmodeulet.