For at bruge Vattax til momsrefusion, betaler du 20% af den refundrede EU-moms. Beløbet trækkes fra ved udbetaling. Du betaler kun 15% af den del som oversiger 100.000 kr. inden for kalenderåret.