Hele processen omkring refusion af EU-momsen sker automatisk.