Laskujen käsittelyä voidaan tehostaa yrityksen käyttämien ohjaustietojen avulla, kuten projekti, osasto tai kustannuspaikka.