Ett verktøy for alle bedriftens kort

E-admin

Ønsker du deg bedre oversikt over firmakortene og konti og samtidig forenkle administrasjonen? Med vår nettbaserte løsning får du ikke bare full kontroll over innkjøp og utgifter, men du får også tilgang til et brukervennlig administrasjonsverktøy som enkelt gir deg oversikt over alle bedriftens kort og konti.

Statistikk

Du som allerede bruker e-admin kan velge vårt nettbaserte statistikkverktøy som tilleggsmodul. Denne modulen gir deg fortløpende tilgang til aktuelle opplysninger om bedriftens utgifter i forbindelse med reiser og innkjøp.

Du får full oversikt over alle ansattes innkjøp og du kan i tillegg se hvordan utgiftene fordeles på ulike bransjer, leverandører, områder og tidsperioder – noe som forenkler både budsjetteringen og oppfølgingen. Du velger selv om statistikken skal vises som tabeller, grafer, diagram eller i annen form.

Bestill e-admin og tilleggstjenester

Bestill grunnmodulen e-admin, og suppler gjerne med en eller flere av våre øvrige moduler.

Du skreddersyr tjenesten enkelt etter bedriftens behov. Velg modulene du har behov for, og få tilgang til verktøyene du trenger for å administrere bedriftens kort og konti på en effektiv måte.

Velg ditt marked:

Vil du betale på en annen måte?

Den beste måten å finne den perfekte løsningen for bedriften din, er å la oss skreddersy den for deg. Ta kontakt med oss i dag, så gir vi deg mer informasjon.

Kontakt oss