Sett individuell grense på kort basert på beløp, geografi og/eller bransje