Forlenget kjøpsgaranti

Ved kjøp av elektriske husholdningsartikler med Eurocard Corporate Platinum, forlenges garantitiden automatisk med ett år. Maksimum 3 år totalt.

Nedenfor ser du et utdrag av forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene. Hvis ingenting oppgis, gjelder erstatning mot framvisning av kvittering.

  • Det forutsettes at gjenstanden har garanti fra originalprodusent og at den er kjøpt på utsalgssted i Norge.
  • Eventuell erstatning innenfor den utvidede garantitiden er begrenset oppad til kr 12 500 per gjenstand og til kr 125 000 per år.

Mer informasjon

Codan Forsikring NUF
Tlf: 67 22 42 22
Kontakt Codan

Forsikringsvilkår (pdf)