Skjema kundeopplysninger

Vi må ha tilsyn med og oppdatere kunderegisteret vårt løpende med informasjon om reell eier og politisk eksponert person (PEP). Vi trenger derfor din hjelp.

Gå direkte til skjemaet

Vi anbefaler bruk av Google Chrome for å unngå tekniske problemer.

De vanligste spørsmålene (pdf)

Hva skjer hvis vi ikke får svar?

Uten din hjelp oppfyller vi ikke lenger de lovkrav vi er pålagt å følge. Vi kan derfor bli tvunget til å sperre de tjenestene bedriften din benytter hos oss inntil vi mottar opplysningene. Vi ber deg vennligst om å oppdatere opplysningene omgående.

Husk:

  • Du må ha fullmakt til å tegne avtaler på vegne av bedriften
  • Ha BankID eller BankID på mobil
  • Ha tilgang til bedriftens eierstruktur i et filformat som kan lastes opp
  • Hvis signaturberettiget ikke har et nordisk personnummer, kreves det en bekreftet passkopi og adresseinformasjon i bostedslandet, som kan lastes opp digitalt
  • Juridisk og sikkerhet

    Vi håndterer selvsagt alle dine opplysninger i henhold til vår integritetspolicy.

    Denne nettsiden er sikret med et sertifikat som er signert av sertifikatutstederen (DigiCert). Du kan verifisere sertifikatet ved å klikke på hengelåsen ved siden av webadressen hvis du bruker en PC. Hvis du bruker en mobiltelefon er det ikke alltid mulig å verifisere sertifikatet, men som regel vises hengelåsen ved siden av webadressen.