Velkommen til Eurocard Portal plus

Her finner du informasjon om tjenestene i Eurocard Portal plus – verktøyet som erstatter e-admin. Eurocard Portal plus er et perfekt verktøy for større bedrifter som ønsker full kontroll og oversikt.

Med Eurocard Portal plus kan du:

 • Raskt se betalinger og transaksjoner
 • Se forbruk og saldo i sanntid
 • Bestille nye kort
 • Avslutte kort og kontoer
 • Se informasjon om kortinnehaver 
 • Se kort og kontoer i alle bedriftens avtaler
 • Sette kort- og kontobegrensninger med modulen fleksibel limitering
 • Forenkle budsjettering og oppfølging med statistikkmodulen
 • Få støtte fra vår corportate support – uten kostnad
 • Få støtte til opplæring og implementering

Tilleggsmoduler

Du kjenner de fleste av de ovennevnte tjenestene fra e-admin, men Eurocard Portal plus gir deg også tilgang til våre to tilleggsmoduler: Fleksibel limitering og statistikk.

Fleksibel limitering

Med fleksibel limitering kan du blokkere for kontantuttak, samt sette grenser eller blokkere kjøp basert på beløp, geografi og/eller bransje.

Grensene kan settes på to nivåer:

 • Kontobegrensning hvor alle tilknyttede kort får samme grense.
 • Individuell kort-grense som gjelder for ett enkeltkort.

Slik setter du individuelle begrensninger:

 1. Logg inn i Eurocard Portal plus
 2. Velg Kortliste
 3. Velg kort
 4. Velg dette og sett inn begrensningen i kolonnen helt til høyre.

NB! Begrensningen gjelder kun for det aktuelle kortet. Siden oppdateringen skjer i sanntid, trer begrensningen i kraft umiddelbart.

Verktøyet fungerer på samme måte når du velger "Kontolimitering" – her må du huske at begrensningen gjelder alle kortene under kontoen.

Statistikk

Med statistikkmodulen får du raskt og effektivt en oversikt over bedriftens reise- og innkjøpskostnader. Ved hjelp av flere forhåndsdefinerte rapporter kan du følge opp på policy for utgifter, reiser og leverandører. Du kan også kjøre en oppdatert rapport for dine administratorer.

Rapportene gjelder både kort, kontoer och reisekontoer. Data kan lastes ned for videre behandling, och de kan presenteres i tabeller, grafer eller diagrammer.

Slik gjør du:

 1. Logg inn i verktøyet
 2. I menyen øverst til høyre ser du menypunktet "Statistikk"
 3. När du velger "Statistikk" får du en rekke fördefinierade rapporter
 4. Nå kan du velge rapporten du trenger

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål kan du logge inn i Eurocard Portal plus og send oss en melding.