Er du påvirket av streiken hos SAS, skal du kontakte SAS eller ditt reisebyrå med hensyn til ombooking eller refusjon av pengene. Les mer om dine rettigheter her

Forlenget kjøpsgaranti

Ved kjøp av elektriske husholdningsartikler med platinumkortet, forlenges garantitiden automatisk med ett år. Maksimum 3 år totalt.

Nedenfor ser du et utdrag av forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene. Hvis ingenting oppgis, gjelder erstatning mot framvisning av kvittering.

  • Det forutsettes at gjenstanden har garanti fra originalprodusent og at den er kjøpt på utsalgssted i Norge.
  • Eventuell erstatning innenfor den utvidede garantitiden er begrenset oppad til kr 12 500 per gjenstand og til kr 125 000 per år.

Mer informasjon

Tryg Forsikring: +47 55 17 20 00
Vilkår, forsikringsbevis og meld skade