Helseforsikring

Sykdom kan ramme oss alle. Når det skjer noe som setter oss ut av spill, kan det være avgjørende for helsen at vi får rask utredning og trygg behandling.

Forsikringen belastes månedlig på ditt Eurocard, Nedenfor ser du et utdrag av forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene.

 • Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager.
 • Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager.
 • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling.
 • Kostnader dekket relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse.
 • Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist.
 • Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog for behandling ved psykiske plager.
 • 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall.
 • Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist.
 • Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist.
 • Vertikal Formidling - en tjeneste som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning.
 • Blir du operert får du et eget telefonnummer som du kan ringe i fem dager etter operasjon.
 • Døgnåpen Helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd.
 • KRY – online legetime på mobil, timen gjennomføres som videosamtale.

Søk om Helseforsikring hos Vertikal Helse

Søk her

Produktinformasjon (pdf)
Forsikringsvilkår (pdf)
Pris

Mer informasjon
Vertikal Helse Tlf: 23 01 48 00