Kort til konto

Du har mulighet til å overføre inntil kr 50 000 per 30 dager fra ditt Eurocard til din bankkonto.

Beløpet du overfører må være innenfor tilgjengelig kredittgrense, og renteberegnes fra forfallsdato på din faktura.

Overførsel fra kort til konto forutsetter at du har opprettet delbetaling på ditt Eurocard, og kortet må ha vært i bruk. Dersom du ikke har delbetaling, kan du søke om dette her.

Overfør penger fra kort til konto

  • Fyll ut skjema for anmodning om overførsel og returner anmodningsskjemaet per post eller e-post.
  • Når søknaden er godkjent, overføres pengene til din bankkonto.

Søknad (pdf)

Les mer om kostnadene som gjelder for ditt kort, og se et regneeksempel på når du velger å delbetale.

Pris og vilkår privatkort