Alle kostnadene samles månedsvis og faktureres siste arbeids dag i måneden. Det betyr opp til 50 dagers rentefri kreditt.