Alle reisekostnadene samles på en faktura som gir bedriften mindre administrasjon og totalt færre fakturaer.