De ansattes reiser faktureres på en felles reisekonto hvor faktura går sentralt til bedriften.