Faktura kan splittes. Bedriften kan f.eks. få en faktura pr kostnadssted, pr ansatt, pr prosjekt ut i fra behov og ønsker.