Dere kan ha flere virtuelle kort for ulike avdelinger