Eksport av godkjente utlegg til bedriftens økonomisystem for enkel bokføring.