Rapportering av utlegg med tilhørende kvittering fra Eurocard Pro-appen