Det koster ikke noe å få tilgang til Vattax gjennom utleggshåndtereren.