Lag og send ferdige utleggsrapporter fra appen til hvem som helst.