Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Utlägg i tjänsten? Här är fördelarna när företaget ansvarar för korten.

Trend

Företagskort

2 min

05-03-2019

Allt fler företag väljer betalningslösningar där företaget är betalningsansvarigt. Det är en sund utveckling som alla tjänar på säger Eurocards expert.

Beate Svendsen är kundansvarig på Eurocard och har mer än 20 års erfarenhet av betalningslösningar. Hon menar att det är logiskt att det är företagen som tar betalningsansvar, då det  ju är de som ger medarbetarna i uppdrag att resa i tjänsten. Det finns stora fördelar med detta för alla inblandade.

– När företaget använder lösningar där de själva har betalningsansvar så ökar kontrollen eftersom de också äger transaktionsdatan. De kan dessutom bestämma var kortet får användas och vad maxbeloppet är.

I många europeiska länder har det länge varit vanligt att företagen ansvarar för medarbetarnas betalningslösningar. Att det beteendet nu är på väg till de nordiska länderna har dels med EU-direktiv som Open Banking att göra, dels att företagen ser en möjlighet att effektivisera sina processer.

– Nu ser vi att Norge och Sverige tar efter. Effektiv administration är något som både medarbetare och företag tjänar på. Medarbetarna får tid över till sina egentliga arbetsuppgifter och företaget minskar sina kostnader.

Det händer att en del företagare oroar sig för att de anställda ska missbruka sina företagskort. Oron är obefogad, säger Beate Svendsen.

– Vår erfarenhet är, inte helt förvånande, att de anställda är att lita på.

Hon säger att de flesta företag upplever flera fördelar med lösningar där de själva har betalningsansvar.

– Det är ett enkelt sätt att få bättre koll och samtidigt förenkla för sina medarbetare.

Fem fördelar med betalningslösningar där företaget har betalningsansvar:

  1. Förbättrad säkerhet eftersom företaget äger sin egen data
  2. Ökad kontroll och förbättrad översikt över företagets data
  3. Sänkta kostnader tack vare en komplett reseräkningslösning
  4. Enklare att införa nya lösningar som exempelvis digitala kvitton
  5. Nöjdare medarbetare 

Ett kort för alla behov

  • Digitala kvitton i vår app
  • Lounger
  • Reseskydd

525 kr/år

Läs mer och beställ

Behöver du en skräddarsydd lösning?

När det gäller betalningar så har de flesta företag helt unika behov. Ett enkelt sätt att få en lösning som passar är att låta oss skräddarsy den. Ta kontakt med oss så berättar vi hur det går till.

Kontakta oss