Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.
Tillbaka till support

Utläggsrapportering i appen

Du kan inte längre beställa denna tjänst hos oss, eftersom den avslutas den 29 december 2023. Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna om ändringen.

Vanliga frågor och svar

Vad är utläggsrapportering i appen?

Det är en funktion i Eurocard Pro-appen som ger anställda med Eurocard företagskort möjlighet att skapa digitala utläggsrapporter till chefen (Report Manager).

När stänger utläggsrapportering i appen?

Tjänsten kommer inte längre vara aktiv efter den 29 december 2023. Det innebär att appens funktionalitet och webbverktyget inte längre kommer att vara tillgängliga.

 

Finns det någon alternativ tjänst för utläggsrapportering i appen?

Ja, det finns alternativa tjänster tillgängliga för att hantera företagets utlägg. Du kan läsa om mer om dessa tjänster här. Vi rekommenderar att företagets administratör granskar dessa alternativ och börjar använda en ny lösningen så snart som möjligt.

Vad är priset för Cardlays alternativa tjänst?

Cardlay Expense består av två delar - Smarta kvitton som levereras av oss och utläggshanteringssystemet som levereras av Cardlay. Priset är därför uppdelat och är:

  • € 35 för vår leverans av godkännanden, transaktioner och kvitton till Cardlay
  • € 55 SEK till Cardlay för utläggshanteraren.
Vad kommer att hända med all information och data i Report Manager-portalen?

När tjänsten stängs kommer du inte längre ha tillgång till den information och den data som är lagrad på portalen. Denna kommer att raderas och kan inte återställas. Därför är det mycket viktigt att all data laddas ner och sparas av företagets Report Manager.

Kan jag använda tjänsten fram tills den stängs?

Ja, du har fortfarande tillgång till tjänsten, både i appen och webbverktyget tills den stängs. Det sista datumet du kan skicka in en rapport är 15 december 2023. Det sista datumet då du kan logga in i appen och portalen är 29 december 2023.

Hur sparar jag de rapporter som redan finns i Report Manager-portalen?

Du kan spara rapporter genom att ladda ner dem från portalen. Använd den här steg-för-steg-guiden(pdf) för att ladda ner dina rapporter.

Behöver jag göra något för att avsluta tjänsten?

Du behöver inte göra något för att avsluta tjänsten; det enda du behöver göra är att se till att eventuella rapporter som behövs för arkivering och revision har laddats ner. Använd gärna den här steg-för-steg-guiden (pdf) för att ladda ner dina data

Kommer jag fortfarande att bli debiterad för tjänsten?

Nej, du kommer inte längre att debiteras för att använda tjänsten från och med att du har mottagit det första meddelandet om att tjänsten har avslutats. Abonnemangsavgiften kommer då inte längre att dras från ditt företagskort.

Kan jag lägga till nya kortinnehavare till tjänsten fram till att den stängs?

Nej, möjligheten att aktivera 'Utläggshantering i appen' har tagits bort, så endast kortinnehavare med ett aktivt abonnemang idag kan använda tjänsten.

Kan jag fortfarande använda appen utan webbverktyget?

Ja, under en tid. Eurocard Pro-appen kommer också att stängas ned, så vi rekommenderar kortinnehavare att istället ladda ner Eurocard-appen redan nu för att fortsätta se transaktioner, spara kvitton och hantera ert företagskort. Alla kvitton som tidigare var kopplade till en transaktion kommer att visas i den nya Eurocard-appen.

Vem kan ladda ner rapporter och vilka åtkomsträttigheter har de?

Alla befintliga Report Managers kommer att kunna ladda ner rapporter för de kortinnehavare de är tilldelade. Fram till att tjänsten stängs ned kan nya Report Managers läggas till. Det görs genom att du som kortinnehavare lägger till den nya Report Managern i Eurocard Pro-appen under inställningar. Du kan se vilka du har lagt till som din Report Manager.

Kan fler än en person ladda ner rapporter, och kan den personen till exempel vara en extern revisor?

Ja, företaget kan ha mer än en Report Manager, och det kan vara en extern person, till exempel företagets revisor. Varje användare som är tillagda som Report Managers kan ladda upp rapporter.

Vad ska personen som tar emot mina utläggsrapporter göra i samband med den kommande nedstängningen av tjänsten utläggshantering i Pro-appen?

Mottagaren av dina rapporter bör ladda ner dem för att säkerställa att de är tillgängliga för arkiverings- och revisionsändamål. Det görs via webbverktyget - här (pdf) är en steg-för-steg-guide om hur man gör det.

Hur länge behålls mina rapporter och kvitton i utläggshanteraren?

Rapporterna kommer inte längre att sparas i webbverktyget, och därför rekommenderar vi att du laddar ner alla rapporter som behövs för arkivering- och revisionssändamål. Om du behöver hjälp med detta, använd vår steg-för-steg-guide (pdf).

Priser och villkor