Formulär för kunduppgifter

Vi behöver se över och löpande uppdatera våra kundregister gällande information om verklig förmånstagare och person i politiskt utsatt ställning (PEP). Därför behöver vi din hjälp.

Gå direkt till formuläret

Vi rekommenderar att använda Google Chrome för att undvika tekniska problem.

Svar på de vanligaste frågorna (pdf)

Vad händer om vi inte får svar?

Utan din hjälp uppfyller vi inte de lagkrav som ställs på oss. Vi kan bli tvungna att stänga de tjänster företaget har hos oss om vi inte får in dina svar och rekommenderar därför att du uppdaterar uppgifterna omgående.

Att tänka på:

  • Den som svarar på frågorna behöver vara firmatecknare för företaget (antingen ensam eller tillsammans med någon annan)
  • Den som svarar på frågorna behöver personliga nätbankskoder för att signera
  • Om företaget en del av en ägarstruktur med mer än fem företag, alternativt, att ett eller flera företag i ägarstrukturen är registrerade utanför EU / EES, ska företagets ägarstruktur gå att ladda upp i pdf-format
  • I de fall en verklig förmånstagare inte har ett nordiskt personnummer, behövs det en passkopia och adressuppgifter i bosättningslandet
  • Juridik och säkerhet

    Självklart hanterar vi alla dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

    Denna webbsida är säkrad genom ett certifikat som är signerat av certifikatutfärdaren (Digicert). Du kan verifiera certifikatet genom att klicka på hänglåset vid sidan av webasdressen, om du använder en dator. Om du använder en mobiltelefon, visas oftast hänglåset efter webbadressen, beroende på vilken mobil du använder.

Självklart hanterar vi alla dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Denna webbsida är säkrad genom ett certifikat som är signerat av certifikatutfärdaren (Digicert). Du kan verifiera certifikatet genom att klicka på hänglåset vid sidan av webasdressen, om du använder en dator. Om du använder en mobiltelefon, visas oftast hänglåset efter webbadressen, beroende på vilken mobil du använder.