Kunduppgifter

Vi behöver se över och löpande uppdatera våra kundregister gällande information om verklig huvudman och person i politiskt utsatt ställning (PEP). Därför behöver vi din hjälp.

Vad händer om vi inte får svar?

Utan din hjälp uppfyller vi inte de lagkrav som ställs på oss. Vi kan bli tvungna att stänga de tjänster företaget har hos oss om vi inte får in dina svar och rekommenderar därför att du uppdaterar uppgifterna omgående.

Att tänka på:

  • Du behöver vara styrelseledamot eller firmatecknare för företaget
  • Ha Mobilt BankID
  • Kunna ladda upp företagets ägarstruktur i pdf-format i förekommande fall
  • I de fall en verklig huvudman inte har ett nordiskt personnummer, behövs det en vidimerad passkopia och adressuppgifter i bosättningslandet som kan laddas upp digitalt

Svar på de vanligaste frågorna (pdf)

Självklart hanterar vi alla dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Vi rekommenderar att använda Google Chrome för att undvika tekniska problem.

Denna webbsida är säkrad genom ett certifikat som är signerat av certifikatutfärdaren (Digicert). Du kan verifiera certifikatet genom att klicka på hänglåset vid sidan av webasdressen, om du använder en dator. Om du använder en mobiltelefon, visas oftast hänglåset efter webbadressen, beroende på vilken mobil du använder.

Kundservice