Välkommen till Eurocard Portal plus

Här hittar du information om tjänsterna inom Eurocard Portal plus - verktyget som ersätter e-admin. Eurocard Portal plus är ett perfekt hjälpmedel för större företag som vill ha full kontroll och överblick.

Med Eurocard Portal plus kan du:

 • Få snabb åtkomst till fakturor, betalningar och transaktioner
 • Se köp och saldon i realtid
 • Beställa nya kort
 • Avsluta kort och konton
 • Se information om kortinnehavare
 • Få överblick över kort och konton i alla era bolag
 • Begränsa kort och konton via modulen flexibel limit
 • Förenkla budgetarbete och uppföljning med statistik modulen
 • Kostnadsfri support
 • Support för träning och implementation

Tilläggsmoduler

De flesta av de ovanstående tjänsterna känner du igen från e-admin men Eurocard Portal plus ger dig även tillgång till våra två tilläggsmoduler: flexibel limit och statistik.

Flexibel limit

Med flexibel limit kan du blockera för kontantuttag samt sätta gränser eller blockera köp baserat på belopp, geografisk plats och/eller bransch.

Limiteringen kan definieras på två nivåer:

 • Kontolimitering, där alla kort som är knutet till kontot får samma limitering.
 • Individuell kortlimitering, där gränsen sätts för ett enskilt kort.

Så här sätter du individuella gränser på ett kort

 1. Logga in i Eurocard Portal plus
 2. Välj Kortlista
 3. Välj kort
 4. Välj "Kortlimitering" och ange limiteringen i den yttersta högra kolumnen.

Notera! Limiteringen gäller endast det kort där den är satt. Eftersom uppdateringen sker i realtid träder limiteringen i kraft omedelbart.

Verktyget fungerar på samma sätt när du väljer "Kontolimitering" - här bör du dock vara medveten om att limiteringen omfattar alla kort under kontot.

Statistik

Modulen statistik ger dig en snabb och effektiv översikt över företagets rese- och inköpskostnader. Genom ett antal fördefinierade rapporter kan du följa upp policyer för utgifter, resor och leverantörer. Du kan också köra en uppdaterad rapport för dina administratörer.

Rapporterna omfattar både kort, konton samt resekonton och kan laddas ner för vidare bearbetning och presenteras som tabeller, grafer och diagram.

Så här gör du:

 1. Logga in på verktyget
 2. I menyn i det övre hörnet kan du se menyalternativet "Statistik"
 3. När du väljer "Statistik" visas en lista med fördefinierade rapporter

Frågor?

Om du har några frågor, vänligen logga in på Eurocard Portal plus och skicka ett meddelande till oss.