Tillbaka till support

Spärra kort och reklamation

Här har vi samlat allt du behöver veta om kortsäkerhet och reklamationer.

Vanliga frågor och svar

 • Varför behöver jag kontakta inköpsstället?

  Vi rekommenderar dig att i första hand försöka lösa problemet direkt med inköpsstället. Får du ingen hjälp av inköpsstället ska du reklamera till oss så snart som möjligt om du är privatperson och har betalat med kreditkort.

  Är du företagskund kan du också reklamera till oss, så ska vi försöka hjälpa dig.

  I din reklamation behöver vi få ta del av dialogen som du har haft med inköpsstället, vi rekommenderar därför att kommunikationen med dem sker skriftligen. Bifoga även all dokumentation som styrker ditt ärende som t ex e-mail, kvitto, leveransbekräftelse, returkvitto etc.

 • När ska jag spärra kortet?

  Om det skett obehöriga transaktioner på ditt kort eller om du har blivit bestulen på kortet ska kortet alltid spärras så fort som möjligt efter upptäckt för att hindra att ytterligare obehöriga transaktioner sker.

  Kortet kan spärras dygnet runt på telefon +358 8 0015 5777.

 • Jag känner inte igen ett inköpsställe på mitt kontoutdrag men känner igen beloppet, hur kommer det sig?

  Vi är enbart en förmedlare av betalningar och vi behandlar tredjehandsinformation som vi erhåller från inköpsställets bank.

  Vi litar på att den förmedlade informationen är korrekt men det förekommer att butiker förmedlar betalningar under ett annat namn än det som stod på butiksdörren eller hemsidan. Inköpsställets namn och ort kan också ha att göra med ägarförhållanden och kan därför variera.

 • När behöver jag göra en polisanmälan?

  Brottslig verksamhet ska alltid polisanmälas. Har du blivit bestulen på ditt kort eller om det har skett obehöriga transaktioner på kortet så ska detta polisanmälas.

 • Måste jag betala ett reklamerat belopp?

  Nej, det går bra att dra av ett reklamerat belopp vid inbetalning av din faktura under utredningsperioden.

  När din reklamation är under behandling kommer du att få ett svar till den e-post du angav vid reklamationstillfället.

  Det är viktigt att spara ditt ärendenummer som du får vid reklamationstillfället. Om du skulle behöva komplettera ditt ärende, måste du alltid hänvisa till detta nummer.

 • Jag behöver en kvittokopia, kan ni hjälpa mig?

  Vi kan inte hjälpa dig att ta fram kvittokopior. Vi är enbart en betalningsförmedlare och all kommunikation med inköpsställen sker elektroniskt. Inköpsstället lyder under bokföringslagen och har en plikt att spara betalningsunderlag, du ska därför vända dig till butiken om du vill ha en kvittokopia.

 • Jag har köpt en vara som är förfalskad, defekt eller inte som förväntat. Vad gör jag?

  Många gånger löser sig dessa ärenden via dialog med inköpsstället, du behöver därför kontakta butiken i första hand för att försöka lösa problemet. Får du inte hjälp av inköpsstället så kan du fylla i en reklamation, här, om du är privatperson och har betalat med kreditkort.

  Är du företagskund kan du också reklamera till oss, så ska vi försöka hjälpa dig.

  För att vi ska kunna hjälpa dig behöver det framgå i reklamationen att du har kontaktat inköpsstället, vi rekommenderar därför att kommunikationen sker skriftligen. Bifoga även all dokumentation som styrker ditt ärende som t ex e-mail, kvitto, leveransbekräftelse, returkvitto etc.

 • Jag har gjort en reklamation men upptäckte att köpet var korrekt, vad gör jag?

  Meddela oss snarast möjligt via de kontaktuppgifter du erhöll i autosvaret vid reklamationstillfället.

 • Vad gör jag om jag inte fått min beställda vara?

  Innan du reklamerar behöver du först och främst vända dig till inköpsstället och fråga varför din vara inte har levererats. Om inköpsstället inte kan hjälpa till har du som privatperson med kreditkort möjlighet att göra en reklamation hos oss.

  Är du företagskund kan du också reklamera till oss, så ska vi försöka hjälpa dig.

  Om det finns ett leveransdatum behöver du avvakta tills det datumet har passerat innan du reklamerar, finns det inget leveransdatum kan vi inte hjälpa dig förrän det har gått 30 dagar från inköpsdatum.

  För att vi ska kunna hjälpa dig behöver det framgå i reklamationen att du har kontaktat inköpsstället, vi rekommenderar därför att kommunikationen sker skriftligen. Bifoga även den dokumentation som styrker ditt ärende, exempevis orderbekräftelsen.

 • Vad gäller vid en flygbolagskonkurs?

  Då ett flygbolag har begärts i konkurs, och du har bokat och betalat en resa med kort, ska du i första hand kontakta flygbolaget eller din researrangör för mer information.

  Är du privatperson och har betalat med kreditkort från oss kan du reklamera ditt köp och efter utredning få möjlighet till viss ersättning.

  Är du företagskund kan du också reklamera ditt köp, så ska vi försöka hjälpa dig. Ersättningen avser bara den del av resan som inte kunnat utnyttjas och bara den del som avser det bolag som begärts i konkurs.

  Har du köpt resan via en researrangör ersätts inte bokningsavgift eller andra avgifter från resebyrån. För anslutningsflyg, transfer till och från flygplatsen, hotell eller liknande gäller inte reklamationsrätten. Kortets kompletterande reseförsäkring täcker inte utgifter orsakade av flygbolagets konkurs.

  Du kan inte reklamera en resa eller få kompensation för en resa om motsvarande kompensation har betalats ut från annat håll.

  När du reklamerar köpen måste du bifoga dokument som styrker att flygbolaget har begärts i konkurs och att du har försökt att kontakta dem eller den researrangör som du har bokat via. Bifoga också det svar som du har fått från dem. Du måste också bifoga bokningsbekräftelse eller flygbiljett där det framgår datum för resa, bokningsnummer/biljettnummer, namn på passagerare samt priset på biljetten.

  Tänk på att om det bara är en del av resan som du vill reklamera, till exempel hemresa eller om en del av resan är bokad med ett annat bolag, måste priset för den del du vill reklamera framgå.

  Det är viktigt att vi får så kompletta underlag som möjligt för att underlätta och snabba på handläggningen av ditt ärende.

 • Jag har debiteringar från Itunes, Google eller Playstation

  När det gäller transaktioner inom kategori spel måste du som kortinnehavare först och främst kontakta inköpsstället. Vi ber dig att göra detta oavsett om du har ett konto hos dem eller inte eftersom vår reklamation styrks av den information som inköpsstället uppger. Det är bara kortinnehavaren som kan efterfråga den informationen, vilket är anledningen till varför du själv måste ta kontakten.

  Får du ingen hjälp utav inköpsstället är du välkommen att återkomma till oss. Vid reklamationstillfället ber vi dig att bifoga en kopia på deras skriftliga svar.

 • Jag har ingått i ett tradingavtal, vad gör jag?

  När det gäller trading har vi som betalningsförmedlare tyvärr inte någon möjlighet att hjälpa till, du måste därför kontakta inköpsstället direkt. Vi råder dig att söka juridisk hjälp för att förstå avtalet du har ingått och hur du ska gå vidare mot företaget.

 • Jag har återkommande transaktioner varje månad som jag inte känner igen, vad kan det bero på?

  Transaktioner som är återkommande varje månad avser oftast ett abonnemang. När det gäller abonnemang som inte känns igen så är det vanligt att man har tackat ja till ett förmånligt erbjudande eller deltagit i en tävling om presentkort, mobiltelefon eller en provperiod för en produkt mot att exempelvis endast betala porto.

  I och med att man tackat ja till erbjudandet eller deltagit i en tävling så har man även godkänt ett tillsvidareabonnemang och inköpsstället villkor.

  Vi hänvisar dig att kontakta inköpsstället först. Har du ingen möjlighet att komma i kontakt med inköpsstället bör kortet spärras för att förhindra ytterligare dragningar från dem.

  Kortet kan spärras dygnet runt på telefon +358 8 0015 5777.

  Hos Konsumentverket och på Konsument Europa där du hittar information och vägledning när det gäller ovanstående typer av abonnemang.

 • Hyrbilsfirman har debiterat ytterligare belopp, vad gör jag?

  Om orsaken till reklamationen är att hyrbilsfirman har debiterat ytterligare belopp så ber vi dig i första hand försöka lösa detta genom att kontakta hyrbilsföretaget direkt. Observera att hyrbilsföretag har rätt att debitera ett kort i efterhand när det gäller parkeringsböter, vägtullar, etc. Ofta hanteras dessa extra debiteringar av ett annat företag med ett annat namn än det företag som du ursprungligen hyrde av.

  Om du inte får någon hjälp av hyrbilsfirman kan du reklamera till oss. I din reklamation till oss måste det då framgå vem du kontaktat, när och hur den kontakten gjordes och vad resultatet blev. Bifoga all dokumentation som styrker ditt ärende som t ex e-mail och kontraktet.

Reklamation

 • Något har gått fel vid mitt köp eller uttag

  Om du till exempel fått en feldebitering eller inte fått en vara/tjänst som du har betalt för med kortet, så ber vi dig i första hand försöka lösa det direkt med inköpsstället. Får du inte hjälp av inköpsstället är du välkommen att göra en reklamation och kan då, efter en utredning, få möjlighet till viss ersättning.

  Bifoga all dokumentation du har i form av kvitton, orderbekräftelse, leveransbekräftelse och den skriftliga kommunikation du har haft direkt med inköpsstället.

  För dig som har köpt en vara/tjänst med kortet som inte har levererats på grund av Covid-19
  Börja alltid med att kontakta inköpsstället och ställ dina ersättningskrav till dem, då det är inköpsstället som i första hand ska kompensera för utebliven vara/tjänst.

  Om inköpsstället ger beskedet att du ska få återbetalning – avvakta, det tar längre tid än normalt nu.

  Om företagets ersättningsförslag exempelvis är en voucher som inte passar dig, måste du alltid meddela företaget /arrangören att du avböjer deras erbjudande och att du vill ha tillbaka beloppet som du har betalat.

  Om du trots upprepade försök inte får ersättning så har du möjlighet att göra en reklamation.

  Reklamationen måste innehålla:

  • Bokningsbekräftelse där tjänst, datum, belopp och villkor för respektive bokning framgår.
  • Kopia på hela korrespondensen mellan dig och inköpsstället där datum och avsändare tydligt framgår.
  • Orsak till avbokningen? Vem är det som avbokat? Arrangören eller du?
  • Bifoga en kopia på avbokningsbekräftelsen från inköpsstället, där det framgår datum för eventuell utlovad återbetalning.

  Reklamera felaktiga köp eller uttag

 • Mitt kort är stulet eller tappat

  Avser din reklamation köp eller uttag gjort på ett tappat eller stulet kort så behöver du spärra kortet omedelbart om det inte redan är gjort. Du måste även göra en polisanmälan och bifoga den vid reklamationstillfället.

  När du skickar in din reklamation får du ett bekräftelsemail med ett ID nummer inom 10-15 minuter. ID-numret är viktigt att spara om du behöver kontakta oss igen.

  Reklamera transaktioner på stulet eller tappat kort

 • Köp eller uttag som inte är gjorda av mig

  Har du upptäckt obehöriga köp eller uttag så behöver du spärra kortet snarast möjligt så att inga fler transaktioner kan genomföras. Kom ihåg att även polisanmäla de obehöriga köpen.

  När du skickar in din reklamation får du ett bekräftelsemail med ett ID nummer inom 10-15 minuter. ID-numret är viktigt att spara om du behöver kontakta oss igen.

  Reklamera obehöriga köp eller uttag

Kortsäkerhet

 • Vad ska jag tänka på när det gäller kortsäkerhet?

  Här får du bra tips när det gäller kortsäkerhet:

  • Behandla ditt kort som den värdehandling det är.
  • Var särskilt försiktig med kortet om någon pockar på din uppmärksamhet, till exempel på en marknad eller vid en uttagsautomat.
  • Lämna aldrig ut din pinkod
  • Kontrollera alltid beloppet innan du godkänner ett köp. När du väl har slagit in din pinkod har du godkänt köpet.
  • När du får din faktura – kontrollera att beloppen stämmer med dina kvitton.
  • Lämna inte ut kortnummer, koder eller personliga uppgifter via e-post eller sms.

  Om du förlorar ditt kort – spärra det omedelbart! Ring +358 8 0015 5777 (öppet dygnet runt).

 • Hur arbetar Eurocard med kortsäkerhet?

  Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du använder ditt kort. Varje dag sker miljontals transaktioner med kort, i butiker och över nätet. Det är väldigt sällan något går fel eller någon kund råkar ut för ett bedrägeri.

  Om något trots allt skulle hända är du som Eurocardkund alltid skyddad mot ekonomiska förluster så länge du inte har varit oaktsam med kortet.

  Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla kortsäkerheten. Detta gör vi genom dygnet-runt-övervakning av transaktioner som vi betraktar som misstänkta. Vi har lång erfarenhet och bra rutiner för att hantera eventuella misstankar om kortbedrägerier och vi vidtar snabbt åtgärder för att minimera skadorna.

 • Vad är skimming?

  Skimming innebär att bedragare kopierar den information som finns på kortets magnetremsa och med hjälp av denna skapar ett falskt kreditkort. Koden fångas upp genom dolda kameror i nära anslutning till betalterminalen eller bankomaten. Därför är det viktigt att du döljer din kod genom att hålla handen över knappsatsen.

  Där enbart chipet används, det vill säga enbart halva kortet sticks in i betalterminalen, är det inte möjligt att läsa av magnetspåret och därmed kan skimming inte genomföras.

 • Kan jag spärra mitt kort för köp utomlands?

  Vi strävar efter att erbjuda våra kunder så säkra och enkla lösningar som möjligt. I dagsläget tillhandahåller vi inte möjligheten att spärra kort utomlands, men vi följer noga utvecklingen. Som kund är du alltid skyddad mot ekonomiska förluster så länge du inte har varit oaktsam med kortet.

 • Vad är phishing?

  Phishing innebär att bedragare försöker komma över känslig information, exempelvis via telefon eller e-post. Oftast blir du som kund ombedd att lämna ut kortnummer och koder. Vi uppmanar dig att aldrig lämna ut känslig information till någon obehörig.

  Kom ihåg att vi inte begär in känsliga uppgifter som kortnummer eller koder via e-post eller telefon.

 • Vad är Mastercard Identity Check?

  Mastercard Identity Check är en global säkerhetsstandard som många nätbutiker är anslutna till. Det innebär att du bekräftar ditt nätköp med nätbankskoder eller med engångskod via sms.

  Om du saknar nätbankskoder kontaktar du din egen bank.

  Logga in på Mitt Eurocard och kontrollera att du har rätt mobilnummer registrerat hos oss.

 • Vad är CVC-kod?

  Det är den tresiffriga koden till höger om signaturfältet på baksidan av kortet. CVC-koden efterfrågas ofta av säkerhetsskäl vid betalning på internet.

 • Varför får jag sms från er utan att jag har handlat på nätet?

  Det kan antingen röra sig om ett nätköp som du själv har gjort, där köpstället försöker dra pengar i efterhand, eller om ett bedrägligt försök att använda ditt kort. Kontakta kundservice så hjälper de dig.

Support

Kontakta Eurocard

Hittar du inte ditt svar? Tveka inte på att ringa eller skicka e-post till oss så hjälper vi dig.

Eurocard

Med Eurocard-appen får du full kontroll på dina betalningar och kvitton. I appen ser du ditt saldo, transaktioner och fakturor. Här finns en rad funktioner för smartare hantering av dina utgifter. Du kan exempelvis skanna och spara dina papperskvitton med appen.

Ladda ner appen här: 

app-store.png google-play.png