Reklamation av dina köp/uttag

Du som kortinnehavare har möjlighet att få hjälp av oss att reklamera köp eller uttag på ditt kort om någonting har gått fel, till exempel:

  • Att du drabbats av en dubbeldebitering, feldebitering eller ej fått dina beställda varor,
  • Ditt kort är stulet eller tappat
  • Du har köp eller uttag som inte är gjorda av dig