Alla reseomkostnader samlas på en faktura, vilket ger mindre administration och färre fakturor