Om minst 75 % av resan betalas via resekontot ingår en kompletterande reseförsäkring som gäller på resan