Pris och villkor

Prislista för Eurocards företagstjänster enligt Riksgäldens ramavtal.

Aktuella priser fr o m 2018-01-01.

E-admin

 
Grundmodul/användare 0 kr/år
Administrationsmodul 0 kr/år
Flexibel limit 0 kr/år
Statistik 0 kr/år

Eurocard Corporate

 
Pris 0 kr/år
E-faktura 0 kr
Pappersfaktura 30 kr (gäller kort med personligt betalningsansvar om myndigheten avropat tjänsten)
Kontantuttag 0 kr
Valutaväxlingspåslag 0 kr
Ersättningskort 0 kr
Expresskort 0 kr
Kort skickat till utlandet 0 kr
Fakturakopia 100 kr
Påminnelseavgift 50 kr
Dröjsmålsränta referensränta + 8%

Eurocard Purchasing & Single-Use Account

 
Pris 0 kr/år
Valutaväxlingspåslag 0 kr
Fakturakopia 100 kr
Påminnelseavgift 50 kr
Dröjsmålsränta referensränta + 8%

Resekonto

 
Pris 0 kr/år
Valutaväxlingspåslag 0 kr
Påminnelseavgift 50 kr
Fakturakopia 100 kr
Dröjsmålsränta referensränta + 8%


Vid inkasso

Löper fortsatt Dröjsmålsränta till dess att skulden är till fullo betald.
Förseningsersättning tas ut enligt gällande inkassolagstiftning.

Villkor

E-admin (pdf)
Eurocard Corporate, personligt betalningsansvar (pdf)
Eurocard Corporate, myndigheten betalningsansvarig (pdf)
Eurocard Purchasing Account (pdf)
Eurocard Single-Use Account (pdf)
Resekonto (pdf)