Choose your country to see location-specific content

Has something gone wrong?

We naturally do everything we can to make sure that you are satisfied with us. Which is why we want to know if something has gone wrong so that we may help you and prevent it from happening again.

Dersom du har en klage, kan du gjerne kontakte vår ansvarli for kundklager ved å sende en e-post til kundeklage@eurocard.no. Du kan også sende brev til:

Eurocard, filial av Eurocard AB
Att: Ansvarlig for kundeklager
Filipstad Brygge 1
Postboks 1672 Vika
0120 Oslo

Uansett hvordan du kontakter oss, kommer vi til å behandle klagen din så raskt som mulig og gi deg et svar senest i løpet av 2 dager.

Ta kontakt. Synspunktene dine er viktige for oss!

Rett til å klage

Hvis du ikke er fornøyd med svaret du får av oss, kan du henvende deg til Finansklagenemnda for å få saken din viderebehandlet.

Finansklagenemnda