Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Har noe gått galt?

Vi jobber selvsagt for at du som kunde alltid skal være fornøyd med oss. Derfor vil vi gjerne vite om noe har gått galt, slik at vi kan hjelpe deg og ikke minst forhindre at det skjer igjen.

Dersom du har en klage, kan du gjerne kontakte vår ansvarli for kundklager ved å sende en e-post til kundeklage@eurocard.no. Du kan også sende brev til:

Eurocard, filial av Eurocard AB
Att: Ansvarlig for kundeklager
Filipstad Brygge 1
Postboks 1373 Vika
0114 Oslo

Uansett hvordan du kontakter oss, kommer vi til å behandle klagen din så raskt som mulig og gi deg et svar senest i løpet av 2 dager.

Ta kontakt. Synspunktene dine er viktige for oss!

Rett til å klage

Hvis du ikke er fornøyd med svaret du får av oss, kan du henvende deg til Finansklagenemnda for å få saken din viderebehandlet.

Finansklagenemnda