Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Betalskydd

Sjukskrivning och arbetslöshet kan drabba vem som helst, när som helst. Om det skulle hända dig får du med betalskydd en försäkring som kan hjälpa dig att klara betalningen av fakturan på ditt kort.

Betalskydd täcker det utestående saldo du har på kortet inklusive de köp som gjorts med eventuella extrakort. Försäkringen täcker även kostnaden för din Eurocardfaktura samt inlösen av eventuellt utestående saldo vid dödsfall.

Premien betalas månadsvis och redovisas på varje faktura (premien är inte avdragsgill). Nedan hittar du ett utdrag ur villkoren, fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Försäkringen kan tecknas om du har ett Eurocard Gold eller ett Eurocard Platinum och:

  • är bosatt i Sverige, Norge eller Danmark
  • har en tillsvidareanställning på minst 17 timmar per vecka eller är egenföretagare
  • och är fullt frisk och arbetsför
  • och har fyllt 18 år men inte 63 år (försäkringen gäller dock till du fyllt 65 år).

 

Ansök om Betalskydd på Mitt Eurocard

Logga in

Produktinformation (pdf)
Försäkringsvillkor (pdf)
Pris

Mer information

AXA
Tel: 08-502 520 63
Frågor och skadeanmälan vid arbetslöshet, arbetsoförmåga, sjukhusvistelse, dödsfall eller kritisk sjukdom.

Försäkringen förmedlas av SEB Kort Bank AB.