Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Har något blivit fel?

Vår strävan är givetvis att du som kund alltid ska vara nöjd med oss. Därför vill vi veta om något blivit fel så att vi kan hjälpa dig och förhindra att det sker igen.

Om du har ett klagomål så är du välkommen att kontakta vår klagomålsansvarig på asiakaspalaute@eurocard.fi. Du kan även skicka brev till oss på:

Eurocard
SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial
Klagomålsansvarig
P.O. Box 1085
FI-00101 Helsingfors

Oavsett hur du kontaktar oss så kommer vi att utreda ditt klagomål och återkomma med ett svar så fort som möjligt, senast inom 2 dagar.

Hör av dig till oss – dina synpunkter är viktiga för oss!

Är du missnöjd med det svar du fått av oss?

Om du inte skulle vara nöjd med det besked som du fått från oss har du alltid möjlighet att vända dig till följande instanser:

1) FINE:s försäkrings- och finansrådgivning
Porkalagatan 1
00180 HELSINGFORS
Tel: 09 6850 120
Fax: 09 6850 1220
fine.fi

2) Konsumenttvistenämnden
Tavastvägen 3
PB 306
00531 HELSINGFORS
Tel: 029 566 5200
kuluttajariita.fi

Du kan också vända dig till EU-kommissionens webbplats för tvister i samband med nätköp. Det är särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land.