Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Olycksfallsförsäkring

Det går inte längre att teckna denna försäkring. Informationen nedan gäller för dig som redan har försäkringen.

Med vår olycksfallsförsäkring kan du få ersättning vid både vardagliga och allvarliga olycksfall som skett genom en plötslig yttre och oförutsedd händelse.

Försäkringen kan tecknas av dig som är mellan 18-65 år men gäller tills dess att du fyller 75 (förvärvsmässig invaliditet upphör däremot vid 65 års ålder). Du kan även medförsäkra make/maka eller sambo om ni är folkbokförda på samma adress.

Har du redan en olycksfallsförsäkring?

Då kan du få ersättning från flera håll. Försäkringen gäller oavsett om du får ekonomisk kompensation via andra försäkringar eller erhåller skadestånd.

Nedan hittar du ett utdrag ur villkoren, fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Försäkringen kan ge dig ersättning vid:

  • ärr och annan kosmetisk skada
  • benbrott, du ersätts med 5 000 kronor per olyckstillfälle oavsett om det är ett eller flera brott
  • sjukhusvistelse du ersätts med 1 000 kronor per helt dygn, ingen karensdag
  • medicinsk invaliditet
  • förvärvsmässig invaliditet
  • dödsfall

 

Produktinformation (pdf)
Försäkringsvillkor (pdf)
Priser och villkor

Mer information

AXA
Tel: 08-502 520 63

Försäkringen förmedlas av SEB Kort Bank AB.