Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Priser och villkor

eurocard-gold.png

Prislista, giltig fr o m 1.6.2023

 

Eurocard Gold

 
Årspris €50
Familjekort €30

Övriga priser

 
Självriskelimenering €10
Förnyande av kort under giltighetstiden (t.ex namnändring, ersättningskort) €15
Beställning av pin-kod €5
Byte av pin-kod (förutsätter ett nytt kort) €10
Expressleverans i Finland €40
Expressleverans utomlands €50
Påminnelseavgift €5
Ändring av betalningsdag €5
Betalningsavtal €15
Ändring av kreditgräns €10
Överföring av saldo från ett kort till ett annat €10
Saldointyg €5
Intyg över kredithistorik €20
Avgift för konfiskering av kort €150
Kontantuttagsavgift (% av det uttagna beloppet) 3%, min €2
Fakturakopia Innevarande år, per kopia: €10. Tidigare år, pris per påbörjad 30 minuter: €50
Kvittokopia Inhemskt kvitto €5. Utländskt kvitto €10
Anskaffning av kontaktuppgifter €5
Valutakurser Köp och kontantuttag i annan valuta än i euro växlas till euro. Vid växling gäller Mastercards växelkurs med ett tillägg på 2% plus tillkommande avgifter till Mastercard.

 

Information om krediträntan meddelas på fakturan/kontoutdraget. Information om den effektiva räntan finns i blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Mer information

Allmänna kortvillkor (pdf)
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (pdf)
Villkor för digitala kvitton (pdf)

Växlingskurs vid omräkning från annan valuta än €

Transaktioner i annan valuta växlas till € och vid växling gäller av Eurocard tillämpad växelkurs. Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs, som Eurocard mottar från Mastercard och som gäller den dag transaktionen kommer Mastercard tillhanda, jämte ett valutaväxlingspåslag som framgår av prislistan. Annan referensväxelkurs kan i undantagsfall tillämpas.

Se din valutakurs här

Kreditutrymmet för Eurocard Gold-kortet är 1 000–10 000 euro. Räntan på en utnyttjad kredit är 3 månaders euribor + 7 %. Vid en utnyttjad kredit på 1 500 euro är den effektiva räntan 18,88 %. Vid beräkningen har man använt 3 månaders euribor (04/2024) och beaktat årsavgiften om 50 euro. Den beräknade totala krediten om 1 500 euro, inklusive ränta och årsavgift, är 1 638,89 euro förutsatt att kreditperioden är 12 månader, krediträntan, avgifterna och provisionerna förblir detsamma under hela kreditperioden och att krediten återbetalas i 12 lika stora belopp. Avtalet är i kraft 12 månader åt gången såvida avtalet inte sägs upp. Produktspecifik information om krediten finns i blanketten förhandsinformation om konsumentkrediter, i de allmänna kortvillkoren, samt i prislistan.