Kontakta oss

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service vill vi att du först anger det land företaget är baserat i samt identifierar ditt ärende.

Välj land:

Kortreklamation

Fyll i det reklamationsformulär som stämmer för just ditt ärende. När du skickar in din reklamation får du ett bekräftelsemail med ett ID nummer inom 10-15 minuter. ID-numret är viktigt att spara om du behöver kontakta oss igen.

Något har gått fel vid mitt köp eller uttag

Har du till exempel drabbats av en dubbeldebitering, feldebitering eller ej fått dina beställda varor, så ber vi dig i första hand att försöka lösa det direkt med inköpsstället. Får du ingen hjälp av inköpsstället är du välkommen att göra en reklamation hos oss.

Bifoga all dokumentation du har i form av kvitton, orderbekräftelse, leveransbekräftelse och den skriftliga kommunikation du har haft direkt med inköpsstället.

Reklamera felaktiga köp eller uttag

Mitt kort är stulet eller tappat

Avser din reklamation köp eller uttag gjort på ett tappat eller stulet kort så behöver du spärra kortet omedelbart om det inte redan är gjort. Du måste även göra en polisanmälan och bifoga den vid reklamationstillfället.

Reklamera transaktioner på stulet eller tappat kort

Köp eller uttag som inte är gjorda av mig

Har du upptäckt obehöriga köp eller uttag så behöver du spärra kortet snarast möjligt så att inga fler transaktioner kan genomföras. Kom ihåg att även polisanmäla de obehöriga köpen.

Reklamera obehöriga köp eller uttag

Vanliga frågor

 • Varför behöver jag kontakta inköpsstället?

  Butiken du har handlat i bär yttersta ansvaret när något har gått fel vid ett köp. Du måste därför först försöka lösa problemet direkt med dem.

  Får du ingen hjälp av inköpsstället ska du reklamera till oss så snart som möjligt. I din reklamation behöver vi få ta del av dialogen som du har haft med inköpsstället, vi rekommenderar därför att kommunikationen med dem sker skriftligen.

  Bifoga även all dokumentation som styrker ditt ärende som t ex e-mail, kvitto, leveransbekräftelse, returkvitto etc.

 • När kan jag spärra kortet?

  Om det skett obehöriga transaktioner på ditt kort eller om du har blivit bestulen på kortet ska kortet alltid spärras så fort som möjligt efter upptäckt för att hindra att ytterligare obehöriga transaktioner sker.

  Kortet kan spärras dygnet runt på telefon +46 774 24 24 24.

 • När behöver jag göra en polisanmälan?

  Brottslig verksamhet ska alltid polisanmälas. Har du blivit bestulen på ditt kort eller om det har skett obehöriga transaktioner på kortet så ska detta polisanmälas.

 • Jag behöver en kvittokopia, kan ni hjälpa mig?

  Vi kan inte hjälpa dig att ta fram kvittokopior. Vi är enbart en betalningsförmedlare och all kommunikation med inköpsställen sker elektroniskt. Inköpsstället lyder under bokföringslagen och har en plikt att spara betalningsunderlag, du ska därför vända dig till butiken om du vill ha en kvittokopia.

 • Jag har köpt en vara som är förfalskad, defekt eller inte som förväntat. Vad gör jag?

  Många gånger löser sig dessa ärenden via dialog med inköpsstället, du behöver därför kontakta butiken i första hand för att försöka lösa problemet. Får du inte hjälp av inköpsstället så kan du fylla i en reklamation.

  För att vi ska kunna hjälpa dig behöver det framgå i reklamationen att du har kontaktat inköpsstället, vi rekommenderar därför att kommunikationen sker skriftligen.

  Bifoga även all dokumentation som styrker ditt ärende som t ex e-mail, kvitto, leveransbekräftelse, returkvitto etc.

 • Vad gör jag om jag inte fått min beställda vara?

  Innan du reklamerar behöver du först och främst vända dig till inköpsstället och fråga varför din vara inte har levererats. Om inköpsstället inte kan eller vill hjälpa till har du som kortinnehavare möjlighet att göra en reklamation hos oss.

  Om det finns ett leveransdatum behöver du avvakta tills det datumet har passerat innan du reklamerar, finns det inget leveransdatum kan vi inte hjälpa dig förrän det har gått 30 dagar från inköpsdatum.

  För att vi ska kunna hjälpa dig behöver det framgå i reklamationen att du har kontaktat inköpsstället, vi rekommenderar därför att kommunikationen sker skriftligen. Bifoga även den dokumentation som styrker ditt ärende, exempelvis orderbekräftelsen.

 • Vad gäller vid en flygbolagskonkurs?

  Då ett flygbolag har begärts i konkurs, och du har bokat och betalat en resa med kort, ska du i första hand kontakta flygbolaget eller din researrangör för mer information.

  Har du betalat resan med kort kan du reklamera ditt köp och efter utredning få möjlighet till viss ersättning. Ersättningen avser bara den del av resan som inte kunnat utnyttjas och bara den del som avser det bolag som begärts i konkurs.

  Har du köpt resan via en researrangör ersätts inte bokningsavgift eller andra avgifter från resebyrån. För anslutningsflyg, transfer till och från flygplatsen, hotell eller liknande gäller inte reklamationsrätten. Kortets kompletterande reseförsäkring täcker inte utgifter orsakade av flygbolagets konkurs.

  Du kan inte reklamera en resa eller få kompensation för en resa om motsvarande kompensation har betalats ut från annat håll.

  När du reklamerar köpen måste du bifoga dokument som styrker att flygbolaget har begärts i konkurs och att du har försökt att kontakta dem eller den researrangör som du har bokat via. Bifoga också det svar som du har fått från dem. Du måste också bifoga bokningsbekräftelse eller flygbiljett där det framgår datum för resa, bokningsnummer/biljettnummer, namn på passagerare samt priset på biljetten.

  Tänk på att om det bara är en del av resan som du vill reklamera, till exempel hemresa eller om en del av resan är bokad med ett annat bolag, måste priset för den del du vill reklamera framgå.

  Det är viktigt att vi får så kompletta underlag som möjligt för att underlätta och snabba på handläggningen av ditt ärende.

 • Jag har debiteringar från Itunes, Google eller Playstation

  När det gäller transaktioner inom kategori spel måste du som kortinnehavare först och främst kontakta inköpsstället, vi ber dig att göra detta oavsett om du har ett konto hos dem eller inte eftersom vår reklamation styrks av den information som inköpsstället uppger. Det är bara kortinnehavaren som kan efterfråga den informationen, vilket är anledningen till varför du själv måste ta kontakten.

  Får du ingen hjälp utav inköpsstället är du välkommen att återkomma till oss. Vid reklamationstillfället ber vi dig att bifoga en kopia på deras svar.

 • Jag har ingått i ett tradingavtal, vad gör jag?

  När det gäller trading har vi som betalningsförmedlare tyvärr inte någon möjlighet att hjälpa till, du måste därför kontakta inköpsstället direkt. Vi råder dig att söka juridisk hjälp för att förstå avtalet du har ingått och hur du ska gå vidare mot företaget.

 • Jag har återkommande transaktioner varje månad som jag inte känner igen, vad kan det bero på?

  Transaktioner som är återkommande varje månad avser oftast ett abonnemang. När det gäller abonnemang som inte känns igen så är det vanligt att man har tackat ja till ett förmånligt erbjudande eller deltagit i en tävling om presentkort, mobiltelefon eller en provperiod för en produkt mot att exempelvis endast betala porto.

  I och med att man tackat ja till erbjudandet eller deltagit i en tävling så har man även godkänt ett tillsvidareabonnemang och inköpsstället villkor.

  Hos Konsumentverket och på Konsument Europa där du hittar information och vägledning när det gäller ovanstående typer av abonnemang.

  Vi hänvisar dig att kontakta inköpsstället först. Har du ingen möjlighet att komma i kontakt med inköpsstället bör kortet spärras för att förhindra ytterligare dragningar från dem.

  Kortet kan spärras dygnet runt på telefon +46 774 24 24 24.

 • Hyrbilsfirman har debiterat ytterligare belopp, vad gör jag?

  Om orsaken till reklamationen är att hyrbilsfirman har debiterat ytterligare belopp så ber vi dig i första hand försöka lösa detta genom att kontakta hyrbilsföretaget direkt.  Observera att hyrbilsföretag har rätt att debitera ett kort i efterhand när det gäller parkeringsböter, vägtullar, etc. Ofta hanteras dessa extra debiteringar av ett annat företag med ett annat namn än det företag som du ursprungligen hyrde av.

  Om du inte får någon hjälp av hyrbilsfirman kan du reklamera till oss. I din reklamation till oss måste det då framgå vem du kontaktat, när och hur den kontakten gjordes och vad resultatet blev. Bifoga all dokumentation som styrker ditt ärende som t ex e-mail och kontraktet.