Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Förenkla budgetarbete och uppföljning med statistik modulen

Med modulen statistik hittar du all information du behöver för budgetarbetet.

Du får en snabb och effektiv översikt över företagets rese- och inköpskostnader.

Genom ett antal fördefinierade rapporter kan du följa upp policyer för utgifter, resor och leverantörer, dessutom är det enkelt att jämföra utgifterna mellan olika perioder. Du ser både kort, konton och resekonton.

Det går att hämta data för ytterligare bearbetning och du kan presentera informationen i form av tabeller, grafer och diagram.