Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Reseförsäkring

När du betalar minst 75 % av din resa med ditt kort får du en kompletterande reseförsäkring med bland annat ersättning vid avbeställning.

Du kan även få ersättning för försenat bagage eller missat anslutningsflyg. 

Nedan hittar du ett utdrag ur villkoren, fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Om inget anges gäller ersättning mot uppvisande av kvitto.

Mer information

Moderna Försäkringar
Telefon: 010 – 219 12 90
Skicka e-post

Anmäl en skada

Villkor
Eurocard Corporate Platinum (pdf)
Eurocard Platinum (pdf)

Vem gäller försäkringen för?

Kortinnehavare som betalat minst 75 % av resan med Eurocard Corporate Platinum eller Eurocard Platinum. Försäkringen gäller även för kortinnehavarens make/maka/sambo och hemmavarande barn under 23 år (med hemmavarande barn avses barn som är folkbokfört hos båda eller en av sina föräldrar).

Försäkringsförmånerna gäller även för annan kortinnehavare som har ett likadant kort och medföljer på en resa där kortinnehavaren betalt bådas resor. Barnbarn (under 23 år) omfattas om de följer med sina mor- eller farföräldrar på resa utan föräldrarnas sällskap.

Har du ett Eurocard Corporate Platinum bör du stämma av med din arbetsgivare att din resa följer företagets resepolicy.

Avbeställningsskydd

I försäkringen ingår ett avbeställningsskydd som gäller om du måste avboka resan eller hyra av stuga/lägenhet på grund av att du, anhörig eller reskamrat blir sjuk eller råkar ut för en olycksfallsskada.

Försäkringen gäller även om du måste avboka på grund av väsentlig skada i din bostad. Avbeställningsskyddet gäller även för hotell om det bokas och betalas tillsammans med resan, dvs. som en paketresa.

Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kronor per försäkrad person, högst 150 000 kronor per kort och försäkringsfall. Skatter och avgifter ersätts inte.

Ankomstförsening

Ersättning lämnas om flyg, båt, tåg och buss ankommer mer än 4 tim försenad till sin slutdestination.

Ersättning vid missat anslutningsflyg

Om du blir försenad till din slutdestination kan försäkringen ersätta nödvändiga och skäliga kostnader för att komma fram till resmålet, förutsatt att du varit ute i god tid innan planerad avgångstid.

Högsta ersättningen är 10 000 kronor per kort och skadetillfälle. Kostnaden ska styrkas med kvitton i original.

Resestartskydd

Blir du försenad till den plats i Norden där resan med flyg ska börja, kan du få ersättning om förseningen beror på att det allmänna färdmedlet råkat ut kollision, dikeskörning, oförutsedd väderlekshinder, tekniskt fel eller trafikolycka.

Försäkringen ersätter även försening på grund av trafikolycka med egen bil (under färden till flygplatsen). Högsta ersättningsbelopp är 10 000 kronor.

Ersättning vid försenat bagage
  • Om väskan är försenad (till resmål utanför hemlandet) och inte lämnas ut inom 6 tim efter ankomst lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga inköp upp till 2 000 kronor per person och högst 8 000 kr per kort.
  • Har väskan inte kommit tillrätta efter 24 timmar ersätter försäkringen utlägg för ytterligare 5 000 kronor per person och högst 20 000 kronor per kort.
  • Om väskan är försenad (från utlandsresa till resmål i hemlandet) lämnas ersättning för nödvändiga inköp upp till 2 000 kronor.

Kom ihåg att spara originalkvitton för att kunna bifoga din skadeanmälan.

Ersättning för outnyttjade kostnader för skid- och golfresa

Om du råkar ut för en akut sjukdom, olycksfall eller om ditt bagage inte kommer fram i tid, ersätter försäkringen i förväg betalda kostnader för skidutrustning, golfutrustning, greenfee och liftkort (förutsatt att det påverkat nyttjandet).

Högsta ersättning är 3 000 kronor per försäkrad och högst 10 000 kronor per kort. Kostnaden ska styrkas med kvitton och avtal i original.

Ersättning om olyckan är framme

Om du råkar ut för en olycksfallsskada genom oförutsedd och plötslig yttre händelse gäller försäkringen. Den ger endast ersättning vid olycksfall som leder till medicinsk invaliditet (20 % eller mer) eller dödsfall.

Självriskskydd hem-, villa- och bilförsäkring

Om det inträffar en skada i din bostad eller på din bil i Sverige medan du är borta, får du ersättning som motsvarar självrisken på hem- alternativt bilförsäkringen. Försäkringen täcker upp till 10 000 kronor. Din bostad ska ha varit obebodd och bilen oanvänd under resans gång.

Självriskskydd hyrbil mm vid resa utomlands

Om du under din utlandsresa hyr en bil (eller vespa) hos en auktoriserad uthyrningsfirma och råkar ut för en ersättningsbar skada ersätts självrisken, dock högst 20 000 kronor. Kostnaden ska styrkas med kvitto i original. 

Självriskskydd vid bilbärgning och assistans

Använder du kortet när du tankar din bil ersätter försäkringen självriskkostnaden för bärgning om du råkar ut för en ersättningsbar skada. Högsta ersättningen är 3 000 kronor.