Du er på den danske hjemmeside. Vælg dit land for at se stedspecifikt indhold.

Enklere budgettering og opfølgning på udgifterne via statistik modulet

I statistik modulet finder du alle nødvendige informationer til budgetarbejdet.

Du får et hurtigt og effektivt overblik over virksomhedens udgifter til rejser og køb.

Takket være adskillige prædefinerede rapporter kan du følge op på udgifts-, rejse- og leverandørpolitikker, desuden er det nemt at sammenligne udgifterne fra forskellige perioder. Det gælder både kort, konti og rejsekonti.

Du kan downloade data til viderebehandling og præsentere dem som tabeller, grafer eller diagrammer.