Du er på den danske hjemmeside. Vælg dit land for at se stedspecifikt indhold.

Er der sket en fejl?

Vi stræber naturligvis efter, at du som kunde altid er tilfreds med os. Derfor vil vi gerne vide, om der er sket en fejl, så vi kan hjælpe dig og forhindre, at det sker igen.

Hvis du har en klage, er du velkommen til at kontakte klageansvarlige på kundeklager@eurocard.dk. Du kan også sende et brev til:

Eurocard
Att.: Den klageansvarlige
Postboks 351
0900 København C.

Uanset hvordan du kontakter os, behandler vi din klage og vender tilbage med et svar hurtigst muligt, og altid indenfor 2 dage. Kontakt os – dine synspunkter er vigtige for os!

Ikke tilfreds med klagebehandlingen?

Er du ikke tilfreds med det svar, du har fået fra os, eller får du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig til:

Det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K
www.fanke.dk

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
www.forbrug.dk

Finanstilsynet
Århusgade 110, 2100 København Ø
www.finanstilsynet.dk

Vedrører din klage personoplysninger, og har du ikke fået medhold hos kortudsteder, kan du henvende dig til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5, 1300 København K
www.datatilsynet.dk

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.