Du er på den danske hjemmeside. Vælg dit land for at se stedspecifikt indhold.

Nem adgang til fakturaer, betalinger og transaktioner

Med et par klik har du adgang til alle informationer om kort og konti.

Inden i værktøjet, finder du nemt alle oplysninger om:

  • Forbrug og saldo for virksomhedens kort, konti og rejsekonti
  • Kan se fakturaer, betalinger og transaktioner

Det betyder, at du får kontrol i realtid og 12 måneders løbende historik. Desuden har du adgang til værktøjet døgnet rundt.