Du er på den danske hjemmeside. Vælg dit land for at se stedspecifikt indhold.

Rejseforsikring

Med Eurocard Corporate Gold og Eurocard Gold får du en rejse- og afbestillingsforsikring.

Forsikringen dækker dig og din medrejsende familie hele året på rejser i hele verden i op til 60 dage. Med familie mener vi dig og din ægtefælle/samlever samt jeres børn op til 18 år. Hjemmeboende børn mellem 18 og 23 år er også dækket.

Eurocard Corporate Gold dækker på såvel private - som erhvervsrejser, som en kombination af disse. Husk blot, at rejsen skal betales med Eurocard eller en Diners Club rejsekonto.

Yderligere information

Læs mere om forsikringen, medicinsk forhåndsvurdering samt tilkøb mm.
Eurocard Corporate Gold
Eurocard Gold

Anmeld skade

Yderligere spørgsmål:
Tryg forsikring: +45 44 20 44 96

Har du akut behov for hjælp på din rejse ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, skal du kontakte Tryg Alarm, døgnet rundt.
Tryg Alarm: +45 70 22 62 13

Nedenfor ser du de dækninger, som er indeholdt i forsikringen. Vi anbefaler, at du læser de fuldstændige betingelser.

Afbestillingsforsikring

Med forsikringen er du og dine medrejsende familiemedlemmer (med samme folkeregisteradresse) dækket med op til 25.000 kr. pr. person - dog maksimalt 50.000 kr. i alt uanset antal forsikrede personer - hvis sygdom, ulykke, død gør, at en ferie må afbestilles.

Bemærk, der er en selvrisiko på 1.000 kr.

Flyforsinkelse

Hvis flyet er forsinket mere end 4 timer dækker forsikringen op til 5.000 kr. til indkøb af nødvendige og absolut påkrævede udgifter til måltider, forfriskninger, aviser og blade, hotelovernatning samt udgifter til transit til og fra lufthavnen. For rejser til og fra Grønland og Færøerne, er dækningen dog max. 2.000 kr.

Flykompensation

Var dit fly forsinket, overbooket eller aflyst? Så har du måske penge til gode
Vidste du, at du kan få op til 4.500 kr. pr. person i kompensation før fratrukket selvrisiko, hvis dit fly er forsinket, aflyst eller overbooket?

Hvornår kan du gøre brug af flykompensationsdækningen?

  • Flyrejsen er med afgang og ankomst i en lufthavn i EU.
  • Flyselskabet er registeret i EU.
  • Forsinkelsen skyldes omstændigheder, der er inden for flyselskabet kontrol.

Læs mere om flykompensationsdækningen i forsikringsbetingelserne

Flybagageforsinkelse

Hvis din indskrevne bagage forsinkes i mere end 4 timer til dit rejsemål, dækker forsikringen rimelige og absolut nødvendige udgifter til tøj og toiletartikler med op til 5.000 kr.

Erstatning kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 2 gange forsikringssummen (2 x 5.000 kr.) på en 12 måneders periode. 12 måneders perioden regnes fra første skadesdato.

Sygdom

Bliver du syg på rejsen, dækker forsikringen behandling og evt. hjemtransport. Hvis du er blevet akut syg eller kommet til skade og bliver hospitalsindlagt, kan en af dine medrejsende over 18 år blive hos dig under forløbet, eller en pårørende kan rejse ud til dig.

Forsikringen dækker udgifter til transport. Desuden dækkes den pårørendes ophold med op til 1.500 kr. i døgnet i op til 10 dage.

Skader efter overfald dækkes med op til 500.000 kr.

Ansvar og retshjælp

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, du som privatperson måtte blive pålagt under en udlandsrejse. Forsikringen dækker med op til 2 mio. kr. for skader på ting, og op til 5 mio. kr. ved personskader. Opstår der tvister under udlandsrejse, kan du få retshjælp for op til 100.000 kr., ligesom du kan få stillet sikkerhed for op til 40.000 kr.

Indhentning af rejserute

Kan du ikke gennemføre din rejse som planlagt på grund af uforskyldte forsinkelser, dækker forsikringen rimelige udgifter, der er nødvendige for, at du kan indhente din rejserute. Det gælder i tilfælde af, at du uforskyldt og uforudsigeligt, kommer for sent til et offentligt transportmiddel eller ikke når en afgang, som rejsearrangøren er ansvarlig for.