Du er på den danske hjemmeside. Vælg dit land for at se stedspecifikt indhold.

Udvidet rejseforsikring

Eurocard Corporate Platinum og Eurocard Platinum har indbygget en komplet rejseforsikring, der dækker i hele verden.

Forsikringen giver dig tryghed på rejsen, da den indeholder afbestillingsforsikring, ubegrænset dækning ved sygdom, hjemtransport samt ansvars- og kaskoforsikring ved billeje.

Forsikringen dækker dig og din medrejsende familie på rejser i op til 60 dage. Med familie mener vi ægtefælle/samlever samt jeres børn op til 18 år. Hjemmeboende børn mellem 18 og 23 år er også dækket.

Eurocard Corporate Platinum dækker på såvel private – som erhvervsrejser, samt en kombination af disse. Husk blot, at rejsen skal betales med Eurocard eller en Diners Club rejsekonto.

Yderligere information

Læs mere om forsikringen, medicinsk forhåndsvurdering samt tilkøb m.m.
Eurocard Corporate Platinum
Eurocard Platinum

Anmeld skade

Yderligere spørgsmål:
Tryg forsikring: +45 44 20 44 96

Har du akut behov for hjælp på din rejse ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, skal du kontakte Tryg Alarm, døgnet rundt.
Tryg Alarm: +45 70 22 62 13

 

Nedenfor ser du de dækninger, som er indeholdt i forsikringen. Vi anbefaler, at du læser de fuldstændige betingelser.

Afbestillingsforsikring

Med forsikringen er du og dine medrejsende familiemedlemmer (med samme folkeregisteradresse) dækket med op til 25.000 kr. pr. person - dog maksimalt 75.000 kr. i alt uanset antal forsikrede personer - hvis sygdom, ulykke, død gør, at en ferie må afbestilles.

Bemærk, der er en selvrisiko på 1.000 kr.

Flyforsinkelse

Er flyet forsinket mere end 4 timer dækker forsikringen op til 7.500 kr.- til indkøb af nødvendige og absolut påkrævede udgifter til måltider, forfriskninger, aviser og blade, hotelovernatning ved afrejselufthavnen samt udgifter til transit til og fra denne. For rejser til og fra Grønland og Færøerne, er dækningen dog max. 2.000 kr.

Flykompensation

Var dit fly forsinket, overbooket eller aflyst? Så har du måske penge til gode. Vidste du, at du kan få op til 4.500 kr. pr. person i kompensation før fratrukket selvrisiko, hvis dit fly er forsinket, aflyst eller overbooket?

Hvornår kan du gøre brug af flykompensationsdækningen?

  • Flyrejsen er med afgang og ankomst i en lufthavn i EU.
  • Flyselskabet er registeret i EU.
  • Forsinkelsen skyldes omstændigheder, der er inden for flyselskabet kontrol.

Læs mere om flykompensationsdækningen i forsikringsbetingelserne.

Flybagageforsinkelse

Hvis din indskrevne bagage forsinkes i mere end 4 timer til dit rejsemål, dækker forsikringen rimelige og absolut nødvendige udgifter til tøj og toiletartikler med op til 7.500 kr.

I forbindelse med bagageforsinkelse skal hændelsen anmeldes til flyselskabet indenfor 21 dage efter, at bagagen er modtaget.

Sygdom, hjemtransport, ulykke og hjemkaldelse

Sygdom og hjemtransport

Bliver du syg på rejsen, dækker forsikringen rimelig og nødvendig behandling og eventuel hjemtransport.

Sygeledsagelse eller tilkaldelse

Hvis du er blevet akut syg eller kommet til skade og bliver hospitalsindlagt, kan to af dine medrejsende over 18 år samt børn under 18 år blive hos dig under forløbet. Forsikringen dækker hotel og forplejning med op til 1.500 kr. pr. person pr. døgn.

Alternativt kan en pårørende rejse ud til dig. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport. Desuden dækkes den pårørendes ophold med op til 1.500 kr. i døgnet op til 10 dage.

Ulykke

I tilfælde af varige mén som følge af en ulykke, er erstatningen på op til 1 mio. kr. Endvidere dækkes tandskade med op til 10.000 kr. pr. forsikrede.

Hjemkaldelse

Bliver du under din rejse hjemkaldt til dit bopælsland på grund af dødsfald eller hospitalsindlæggelse blandt følgende personer:

  • ægtefælle/samlever,
  • børn, svigerbørn eller børnebørn,
  • forældre, svigerforældre eller bedsteforældre,
  • søskende, svogre eller svigerinder,
  • stedbørn, -forældre, -børnebørn og -svigerbørn.


Dækkes rimelige og nødvendige ekstra udgifter til transport.

Erstatningsrejse og ferieboligsikring

Erstatningsrejse og feriekompensation

Med kortet er du forsikret med op til 20.000 kr. pr. forsikrede dog maksimum 60.000 kr. pr. hændelse til dækning af erstatningsrejse eller feriekompensation i henhold til dækningsoversigten i forsikringsbetingelserne.

Ferieboligforsikring

Forsikringen dækker genhusning med op til 1.500 kr. pr. døgn - dog maksimalt 10.000 kr. såfremt en lejet feriebolig reelt er blevet ubeboelig som følge af brand, tilsodning, røgskade, stormskade eller vandskade.

Ansvar og retshjælp

Ansvar

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, du som privatperson måtte blive pålagt under en udlandsrejse. Forsikringen dækker med op til 3 mio. kr. for skader på ting, og op til 5 mio. kr. ved personskader.

Retshjælp

Opstår der tvister under udlandsrejse, kan du få retshjælp for op til 100.000 kr., ligesom du kan få stillet sikkerhed/kaution for op til 300.000 kr.

Indhentning af rejserute

Kan du ikke gennemføre din rejse som planlagt på grund af uforskyldte forsinkelser, dækker forsikringen rimelige udgifter, der er nødvendige for, at du kan indhente din rejserute. Det gælder i tilfælde af, at du uforskyldt og uforudsigeligt, kommer for sent til et offentligt transportmiddel eller ikke når en afgang, som rejsearrangøren er ansvarlig for.

Forsikringen dækker med op til 10.000 kr. pr. person til transport - maksimalt økonomiklasse - og med op til 1.000 kr. pr. dag pr. person til hotelophold og forplejning.

Billejeforsikring

Forsikringen dækker ansvars- og kaskoskader ved leje af bil i op til 22 døgn. Autoansvar gælder ved person- og tingskade forvoldt med det lejede køretøj (op til 8.000.000 kr.). Kaskoforsikring gælder ved skader på bilen og ved tab af bilen grundet tyveri eller røveri (op til 500.000 kr.).

Bemærk, du både skal betale fly -og pakkerejsen samt billejen med kortet for at billejeforsikringen aktiveres.