Du er på den danske hjemmeside. Vælg dit land for at se stedspecifikt indhold.

Ulykkesforsikring

Det er ikke længere muligt at tegne denne ulykkesforsikring. Kommer du til skade I i en ulykke, så dækker vores ulykkesforsikring med helt op til 2 mio. kr.

Hvis du kommer ud for en ulykke og kommer til skade – i større eller mindre grad – så dækker vores ulykkesforsikring med helt op til 2 mio. kr. Forsikringen er gyldig, indtil den dag du fylder 75 år (dækningen for erhvervsevnetab ophører dog, når du fylder 65 år).

Forsikringen dækker døgnet rundt og gælder uanset om du samtidig får udbetalt erstatning fra andre ulykkesforsikringer.

Nedenfor finder du et uddrag af betingelserne, de fuldstændige vilkår finder du i forsikringsbetingelserne. I forbindelse med en ulykke dækker forsikringen udgifter i forbindelse med:

  • ar og andre kosmetiske skader,
  • knoglebrud: 5.000 kr. pr ulykkestilfælde,
  • indlæggelse 1.000 kr. pr. døgn,
  • méngrad fra 5 %,
  • arbejdsevnetab over 50 %,
  • dødsfald som følge af en ulykke.


Forsikringsinformation (pdf)
Fuldstændige forsikringsbetingelser (pdf)
Pris

Yderligere information

AXA
Tlf: 43 25 53 33