Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Priser och villkor

eurocard-corporate.png

Aktuella priser fr o m 2024-02-01

Corporate Gold

Årspris - Företaget har betalningsansvaret 45 € (betalningstid 10 dagar), 60 € (betalningstid 20 dagar), 75 € (betalningstid 30 dagar)
(Årspris 52,50 €/betalningstid 15 dagar. Vi erbjuder inte längre detta alternativ.)
Dröjsmålsränta- Företaget har betalningsansvaret 24 %
Betalningspåminnelse - Företaget har betalningsansvaret 10 €
Årspris - Personligt betalningsansvar 95 € (betalningstid 15 dagar), 97.5 € (betalningstid 20 dagar), 112.5 € (betalningstid 30 dagar)
Dröjsmålsränta - Personligt betalningsansvar Referensränta enligt räntelagen + 7 %
Betalningspåminnelse - Personligt betalningsansvar 5 €

Övriga priser

 
Ersättningskort 20 €
Beställning av befintlig pinkod 20 €
Byte av pin-kod (förutsätter ett nytt kort) 15 €
Pappersfaktura (induviduell faktura) 2,5 €/ faktura
E-faktura/elektronisk faktura 0 €
Samlingsfaktura 0 €
Ändring av betalningsdag 10 €
Avgift för förlängd betaltid 50 €
Betalningsplan 15 €
Ändring av kreditutrymme 15 €
Överföring av saldo från ett kort till ett annat 15 €
Saldointyg 10 €
Intyg av kredithistorik 25 €
Kontantuttagsavgift 3 % på uttaget belopp ( dock minst 2 €)
Fakturakopia 0 € via Eurocard Portal/Eurocard app. 32 € via kundtjänst. 45 € via kundtjänst (faktura äldre än 6 månader)
Anskaffning av kundens kontaktuppgifter 10 €
Pappersansökan* 65 €
Avsluta kort* 13 €
Valutakurser Köp och kontantuttag i annan valuta än i euro växlas till euro. Vid växling gäller Mastercards växelkurs med ett tillägg på 2% och eventuella tillägg till Mastercard.

Tillval

 
Book now - pay later 10 €/bokad flygbiljett
Förlängd betaltid med 10 dagar 15 €/kort och år
Purchasing Account: Betalningstid 10 dagar 50 €/år
Purchasing Account: Betalningstid 20 dagar 150 €/år
Purchasing Account: Betalningstid 30 dagar 200 €/år
Företagets saldointyg på begäran (per datum) 150 €
Förändrad faktureringsmetod 50 €
Förteckning av kortinnehavare 20 €
Inkassoavgifter hanteras av Intrum -

 

*Priset gäller för kunder med Eurocard Portal som använder manuella tjänster från kundservice. Utan kostnad via Eurocard Portal.

Övriga företagstjänster enligt företagsspecifikt avtal (Extranet, rapporteringssystem, övriga elektroniska lösningar).

I enlighet med gällande momslagstiftning är en del av våra tjänster momspliktiga.

Skydd vid kortinnehavares kortmissbruk (kort med företagsbetalansvar och individuell fakturering)

Ersättningsbelopp vid kortinnehavarens kortmissbruk:

  • Ersättning per kortinnehavare 30 000 € varav ersättning för kontanter 3 000 € (1)
  • Ersättning per företag per år 330 000 € (2) 

(1) Kontanter skall inkludera men inte begränsas till kontantuttag, överföringar och köp av andra medel som kan användas som betalning.
(2) Ersättning gäller per företagsavtal och kalenderår.

Villkor

Kontobestämmelser personligt betalningsansvar (pdf)
Generella villkor (pdf på engelska)
Kontobestämmelser (pdf på engelska)

Eurocard Corporate Limit

Du kan inte längre ansöka om Eurocard Corporate Limit men här hittar du information om pris och villkor.

Växlingskurs vid omräkning från annan valuta än Euro

Transaktioner i annan valuta växlas till euro och vid växling gäller av Eurocard tillämpad växelkurs. Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs, som Eurocard mottar från Mastercard och som gäller den dag transaktionen kommer Mastercard tillhanda, jämte ett valutaväxlingspåslag som framgår av prislistan. Annan referensväxelkurs kan i undantagsfall tillämpas.

Se din valutakurs här