Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Eurocard Corporate Limit

Du kan inte längre ansöka om detta kort så informationen nedan gäller endast för befintliga kunder med Eurocard Corporate Limit.

Aktuella priser fr o m 25-05-2018.

Årspris Företaget har betalningsansvar: 40 €
Personligt betalningsansvar: 60 €
Ersättningskort under ordinarie giltighetstid (t.ex. vid namnbyte) 15 €
Beställning av befintlig pin-kod 10 €
Byte av pin-kod (kortet måste bytas ut) 15 €
Pappersfaktura 2 €/ faktura
E-faktura/elektronisk faktura 0 €
Combined invoice 0 €
Dröjsmålsränta Företaget har betalningsansvar: 16 %
Personligt betalningsansvar: Reference rate determined by the Finnish Interest Act + 7%
Betalningspåminnelse Företaget har betalningsansvar: 10 €
Personligt betalningsansvar: 5 €
Ändra förfallodatum på faktura 10 €
Payment agreement 15 €
Change of credit limit 15 €
Överföring av saldo till annat kort 15 €
Balance certificate 10 €
Certificate of credit history 25 €
Charge for confiscating the card 150 €
Kontantuttagsavgift 3 % på uttaget belopp (dock minst 2 €)
Fakturakopia Innevarande år, per kopia: 10 €
Tidigare år, pris per påbårjad 30 minuter: 50 €
Copy of receipt Inrikes: 10 €
Utlandet: 15 €
Acquiring of new customer contact information 10 €
Other investigation, charge per half hour 50 €
Exchange rates (event log date) Non-euro purchases and cash withdrawals are converted to euro by using Mastercard exchange rate added with: 2%

 

Skydd vid kortinnehavares kortmissbruk (kort med företagsbetalansvar och individuell fakturering)

Ersättningsbelopp vid kortinnehavarens kortmissbruk:

  • Ersättning per kortinnehavare 30 000 € varav ersättning för kontanter 3 000 € (1)
  • Ersättning per företag per år 330 000 € (2)

(1) Kontanter skall inkludera men inte begränsas till kontantuttag, överföringar och köp av andra medel som kananvändas som betalning.
(2) Ersättning gäller per företagsavtal och kalenderår.

Mer information

När företaget har betalningsansvar så sänds fakturan antingen elektroniskt eller som pappersfaktura till avtalad adress.

Allmänna villkor (pdf)